Categorie:

Doevitrine en film In Transition

TILBURG – In de bibliotheek wordt op 11 maart a.s. de film In Transition gedraaid. Het is een onderdeel van het project rond ‘Het jaar van de duurzaamheid’ in de bibliotheek Tilburg. 6 weken lang staat de interactieve tentoonstelling met verschillende lezingen direct bij de ingang van de bibliotheek. (In gesprek met Milton Lie Kwie; door Irma Lamers)

Als ik binnenkom laat Milton aan een vrouw met kind de interactieve computer zien, die in een nis staat opgesteld. De spraakcomputer zegt de zinnen op het scherm als de cursor erlangs gaat. Hij demonstreert daarmee een toepassing van een open source software ‘Ubuntu’. Een nis verderop staat een computer waarop via een presentatie wordt aangegeven hoeveel partijen er hebben meegewerkt om het project van de Doevitrine te laten plaatsvinden. Verder zijn er nissen met Fair Trade producten, Transition Town Tilburg, LETS kring, en overzichten van wat er op het gebied van voedsel te weten is, en nog veel meer.

Voedsel en duurzaamheid

Het overkoepelende thema van ‘SMAKELIJK gewETEN’ is ‘Voedsel’. De fototentoonstelling ‘Hier en daar’ van Guus Geurts die met de nissen staat opgesteld, sluit er goed bij aan. Uit het geheel van nissen en foto’s komt een helder beeld naar voren over de verbinding tussen voedsel en duurzaamheid. Iedereen heeft associaties met voedsel. Hoe meer je je erin gaat verdiepen, hoe meer je er achter komt dat voedsel wereldwijd de verbindende factor kan zijn om ons leven meer duurzaam in te richten.

In de nissen zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Zo kun je aansluiten bij eetinitiatieven in de stad, voorintekenen op een webcommunity om groenten uit de regio aan huis te laten bezorgen. Er zijn medewerkers van het reïntegratiebedrijf tROM (die de nissen hebben gebouwd en bezoekers van informatie voorzien over het project). Op verschillende manieren worden lijnen uitgezet om een gemeenschap op te zetten waarin zorg, reïntegratie en lokale economie bij elkaar komen.

Sociale duurzaamheid

Projectleider Milton Lie Kwie liep al driekwart jaar met het idee om een interactieve tentoonstelling te organiseren. Hij is gedetacheerd bij Duurzaam Tilburg en vond in hen een samenwerkingspartner. Er is een werkgroep voor de coördinatie en evaluatie van de Doevitrine. Door de ervaringen met de Doevitrine ontstaat mogelijk een nieuw project om via een coöperatieve vereniging mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige plek in de samenleving te geven, daar waar nu een steeds grotere groep wordt uitgesloten. Milton noemt dit sociale duurzaamheid. Er wordt gekeken naar kwaliteiten van mensen, en van daaruit naar bijpassende mogelijkheden. Een bedrijfsverzamelgebouw en lidmaatschap van een vereniging zijn belangrijke componenten van het plan.

Zo is er het voorbeeld van de kleermaker die kledingstukken heeft vervaardigd voor medewerkers van de Doevitrine. Je ziet meteen dat het een vakman is, maar toch is het voor hem niet eenvoudig een baan in deze richting te vinden. Milton (met visuele handicap) ervaart zelf aan den lijve dat de maatschappij nog lang niet is ingesteld op alle doelgroepen. Als het project met de Doevitrine onverhoopt eindigt, wordt hij niet meer gedetacheerd in zijn woonplaats, en is er dagelijks taxivervoer naar Boxtel, omdat er in Tilburg geen geschikt werk voor hem is.

Microkrediet en lokale duurzame ontwikkeling

Graag zou hij zijn kennis bij de vereniging in Suriname Jip’ Makandra (jippie = helpen; help elkaar) inzetten om kansen voor een grotere groep te creëren. Het is ruim 30 jaar geleden dat hij in Albina (hoofdstad van het meest oostelijke district van Suriname Marwena red.) woonde en als tijdelijk voorzitter in contact kwam met boeren. Het bestaat nog steeds. De deelnemers spaarden via de vereniging f 2,50 per maand, en konden een microkrediet afsluiten en in 10 maanden aflossen tegen 1% rente. De chinezen, die in dit gebied de handel in handen hadden, werden erbij betrokken en zetten er vele malen meer geld op de bank, tegen een beperkte rente. Op die manier hielp men de lokale boeren met hun werk.

Voor hem staat vast dat er een beweging van onderop nodig is om te komen tot een duurzame samenleving, waarbij niemand wordt uitgesloten. De lokale manier van organiseren heeft positieve effecten voor welzijn en werkgelegenheid. Lie Kwie heeft nog veel meer ideeën. Zo kan een microkrediet bijv. ook worden ingezet om de oude koelkast te vervangen door een duurzame. Hiermee kan het milieu gespaard worden: een win-win situatie voor mens en aarde. De Doevitrine maakt duurzaamheid tastbaar en weet daardoor mensen te betrekken; dit grotere draagvlak is een basis voor transitie.

Bedrijven in Tilburg worden uitgenodigd om via MVO beleid en sponsoring de Doevitrine steunen. Nog tot 14 maartte bewonderen in de bibliotheek aan het Koningsplein in Tilburg. Daarna verhuist de Doevitrine voor 3 weken naar de bibliotheek in Udenhout (boven Tilburg).

In overleg is de Doevitrine beschikbaar, neem dan contact op met miltonliekwie(at)zonnet.nl