Categorie:

Denkdag over Techniek, Geloof & Vrijheid

De mens is technisch en economisch gezien tot meer dan ooit in staat. We kunnen een raket naar Mars sturen, whatsappen met onze tante in Australië en de hersenen ontleden. Toch lukt het ons niet om de kap van de Amazone te stoppen, kernwapens volledig uit te bannen, nieuwsgierige spionagediensten in te tomen, onze buurman aan een baan te helpen of gewoon minder gestresst te zijn. Wie kan daar nog invloed op uitoefenen?

Is techniek nog dienstbaar aan de mens, of is het vice versa? Hoe kunnen we in een technisch systeem, waar efficiëntie leidend is geworden, nog vrije mensen zijn? Dit is het onderwerp van gesprek op 14 juni in een tuin in Nieuw-Loosdrecht, waar de deelnemers even uit de maalstroom van de dagelijkse drukte kunnen stappen. Er is geen wifi, maar wel de warmte van een kampvuur en een bord lekker eten. De dag duurt van 9:30 tot 21:30 uur, toegang kost €20,- inclusief maaltijden. Wie mee wil doen geeft zich op via info@ellul.nl en ontvangt nadien details over de lokatie en bereikbaarheid.

Jacques Ellul

De Denkdag over Techniek, Geloof & Vrijheid is een initiatief van Matthijs Langeraar, Daan Molenaar, Frank Mulder en Tiers Bakker. Zij vonden elkaar in hun waardering voor het denken van Jacques Ellul, een Franse socioloog uit de vorige eeuw. Ze willen zijn gedachtegoed meer bekenheid geven in Nederland. Daarbij draait het niet zozeer om de man zelf, maar om zijn kritische analyse van de technische samenleving.

‘s Ochtends staat het denken van Ellul centraal en wat we daarvan kunnen leren in de 21e eeuw. Daarbij worden de deelnemers geholpen door Egbert Schuurman, emeritus hoogleraar filosofie en voormalig Eerste Kamerlid namens de ChristenUnie, en door Henk Reitsema, filosoof en medewerker van l’Abri.

’s Middags staat centraal hoe we in de praktijk de vrijheid kunnen uitleven waar Ellul zo hartstochtelijk in geloofde. Martine Vonk (Saxion Hogeschool) helpt de groep na te denken over wat we kunnen leren van de Amish en wordt gesproken met verschillende mensen die in hun eigen domein bewust kiezen voor een bepaalde verhouding tot het technische systeem.

‘s Avonds willen de organisatoren het gesprek voeren over wat er moet gebeuren, of zij meer moeten gaan doen met Ellul en met zijn thematiek, en hoe de deelnemers elkaar daarbij kunnen helpen of inspireren.

Rode Pil

De Ellul-werkgroep geeft een ook een nieuwsbrief uit, de Rode Pil. Dat verwijst niet naar het communisme, maar naar de pil uit de film The Matrix, waardoor de hoofdpersoon ontwaakt uit de roes van de gelukzalige onwetendheid. Speciaal thema van het eerste nummer is de surveillancestaat.

Wil je het bulletin ontvangen? Stuur je adres op naar info@ellul.nl, dan ontvang je vrijblijvend een authentiek papieren exemplaar, met postzegel en al. (Een elektronische versie mag ook, dan moet je dat aangeven.)

Op www.ellul.nl staat meer informatie over de studiedag, de Rode Pil en natuurlijk Jacques Ellul. Of bekijk als introductie op zijn denken en doen deze documentaire.