Categorie:

Schaal van transitie begrijpen: TT R’dam

Schaal begrijpen’ is een transitie patroon zoals het transition network deze heeft onderscheiden. In Nederland groeien in de grote steden transitie-initiatieven soms moeilijk verder. Begrip in schaal is in een stad vereist. Welke factoren spelen bijvoorbeeld een rol in een stad?

Behoud het momentum

Ervoor zorgen dat de zaken in beweging blijven (momentum) is een pre. Is een initiatief eenmaal tot stilstand gekomen dan kost het veel energie om het weer te laten draaien. Het kost veel minder energie om iets wat in beweging is in beweging te houden. Zorg er vooral voor dat kleine initiatieven elkaar versterken en niet verzwakken. Respecteer de verschillen in de benadering, visie of houding in elk initiatief zodat een ieder optimaal gemotiveerd blijft.

Maak een onderscheid tussen causaal en synchroon

In het universum zijn twee principes die overal gelden: Causaliteit en synchroniciteit. De westerse cultuur is vooral beïnvloed door het causale, er is een oorzaak en er is een gevolg. Dat andere universele principe wordt meestal vergeten. De oosterse cultuur werkt van oudsher veel met synchroniciteit. Synchroniciteit is dus het tegelijkertijd, simultaan, handelen. Teveel vanuit het oorzakelijke handelen kost veel energie. Teveel vanuit het synchrone handelen leidt tot passiviteit. Balans is in beide benaderingen is belangrijk. Er is dus een transitie in denken nodig waarbij beide culturen verschuiven in het accent van hun benadering. Dit is ook een mogelijk leermoment voor een Transition Town. Transition Town Rotterdam heeft bewust ingezet op de balans tussen causaal en synchroon.

Lees dit artikel verder op de website van Transition Town Rotterdam.