Categorie: ,

De psychologie van duurzaam gedrag

Vrijdag 22 november van 13.30-16.30 organiseren Ad Komen en Nanneke van der Heijden een middag over “de psychologie van duurzaam gedrag” aan de Universiteit Amersfoort. Door hun deelname aan de cursus Nieuwe Maatschappelijke Productie raakten zij geïnspireerd hun kennis te delen. Ze vragen enkel een vergoeding naar goeddunken voor koffie, thee en de gastvrijheid van de  Universiteit Amersfoort. Een coöperatieve universiteit, vrijruimte voor onderzoek gedragen door individuele wetenschappers, kunstenaars en uitvinders. Op het gebied van wetenschap, kunst, techniek, duurzaamheid en educatie.

Bijgaand enige informatie wat de organisatoren zelf over deze middag aangeven:

De psychologie van duurzaam gedrag

Voorop staat dat we de actuele inzichten willen delen uit de sociale psychologie en gedragseconomie die het beeld bijstellen van de mens als homo economicus die rationele keuzes maakt op basis van nutsmaximalisatie. In eerdere cursussen van de Universiteit Amersfoort is aandacht besteed aan maatschappelijke tendensen en economische theorieën achter de transitie naar een nieuwe maatschappelijke productie. In deze middag willen we juist de (sociaal) psychologische en de gedrags(economische) aspecten achter de transitie belichten. Daarbij is het niet het primaire doel om op zoek te gaan naar instrumenten om te beïnvloeden of naar strategieën voor gedragsverandering.

Wel is het doel om het inzicht te vergroten in de redenen en motieven van mensen om wel of niet duurzaam gedrag vertonen. En om, vanuit het begrip voor keuzes die mensen maken, te kijken wat dat betekent voor ons zelf en ons eigen werkveld:

  • Wat is de rol van biases, van het irrationele brein, van intuïtie, hyperbolic discounting framing, priming en van het sociale brein en van onze ‘natuur’ (als tegenovergestelde van onze opvoeding) op de (duurzame) gedragskeuzes die we maken?
  • Wat is de invloed van de sociale omgeving en in hoeverre mag je (als overheid of bedrijf) het gedrag van mensen beïnvloeden via nudging?
  • Kun je het gedrag van mensen wel beïnvloeden en hoe erg is het dat mensen denken vanuit eigenbelang?

Deze vragen en meer komen aan de orde in ‘De psychologie van duurzaam gedrag’.

Je kunt je nog opgeven via een e-mail aan: bhm.vander.heijden@hetnet.nl.

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Nanneke van der Heijden via 06 40651710.

Meer over de Psychologie van Verandering op onze site:

  • Workshop ‘Psychologie voor een betere wereld’ van Niki Harré
  • Joanna Macy special in Leidschendam, 28 & 29 sept.
  • Van ‘ik’ naar ‘wij’: ideaal of illusie?
  • Voor verandering is motivatie én veilige ruimte nodig
  • Hart-en-Ziel film ‘Een nieuw verhaal voor de Aarde’
  • De transitie naar innerlijke veerkracht kun je leren