Categorie: ,

Biodivers Bijenlint wint prijs – TT Zutphen

Burgers scheppen ruimte voor de bijen

Toekomstprijs Zutphen voor de bijen

Project Het Bijenlint, een initiatief van Piek Stor en Helma Röell van de werkgroep Bijen en Biodiversiteit van Transition Towns Zutphen, heeft de Zutphense Toekomstprijs van 2010 gewonnen. ,,To bee or not to bee, that is the question”, grapte een blije Helma Röell toen ze de prijs in ontvangst nam.

De werkgroep probeert de bijenpopulatie in de stad te versterken door onder andere voor voldoende drachtplanten te zorgen. In mei en juni zijn vanuit een groot aantal winkels zakjes met zaaizaad verkocht. In veel Zutphense en Warnsveldse tuinen gonst het nu van de bijen en de hommels, die zich tegoed doen aan overvloedige hoeveelheden nectar en stuifmeel.

Veel belangstelling binnen & buiten Zutphen

Wethouder Natuur en Milieu Hans la Rose roemde namens de jury de moed en het enthousiasme van de twee dames, die ondersteund door Transition Town Zutphen, veel mensen hebben geïnspireerd. ,,Veel mensen hebben de zaden gekocht. In plaats van Zoom in op Zutphen wordt het straks Het zoemt in Zutphen”, zei de wethouder over de bekende slogan.

Ook uit andere delen van het land wordt interesse getoond, zoals uit Coevorden en Dordrecht. Uit Arnhem kwam een geïnteresseerde alvast een kijkje nemen bij de kraam op de Dag van de Duurzaamheid op zondag 26 september. ,,Het is een mooi project om ook in Arnhem te beginnen”, zei Klaas Stap. Via de Lets kring (een ruilsysteem) kwam hij met het bijenproject in aanraking.

Met prijs wordt Bijenlint aangelegd

Met de opbrengst van de bijenactie (ruim duizend euro) en de 750 euro van de Toekomstprijs worden nieuwe bijen- en biodiversiteitsprojecten gestart. Mensen die goede ideeën hebben ten behoeve van bijen in hun eigen wijk, kunnen hun voorstel voorleggen. De bijenwerkgroep gaat intussen verder met het plan om een bijenlint aan te leggen. Dat is een aaneengesloten perk van vaste bijenplanten (en ook struiken en bomen) dat door de gehele stad loopt.

Elke buurt adopteert een stuk lint

De bedoeling is om de natuur de stad in te halen en een gezamenlijk actie te ondernemen voor nieuwe natuur en biodiversiteit. Elke wijk of buurt kan een stuk van het bijenlint adopteren en naar eigen inzicht en creativiteit aanleggen en onderhouden. Ook bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen delen van het bijenlint adopteren.

Op een kaart van Zutphen op de website www.zutphenbijenstad.nl, houdt de werkgroep de vorderingen bij. Vrijwilligers die willen helpen organiseren, aanleggen en onderhouden kunnen zich aanmelden via info@zutphenbijenstad.nl.

Bijenveld aangelegd op initaitef TT-Zutphen

Het eerste bijenveldje in de Leesten in Zutphen, waar bijen en hommels zich ook in de nazomer nog tegoed kunnen doen aan stuifmeel en nectar. Aangelegd door de Gemeente Zutphen op initiatief van bewoners en Transition Town Zutphen (Inigo Henning).

Omdat handhaving van normoverschrijdingen een politieke kwestie is, proberen de Zutphenaren te bedenken wat ze zelf kunnen doen. Meer gezond bijenvoedsel heeft de hoogste prioriteit en daaraan gaat het bijenlint bijdragen. In aanvulling hierop wordt onderzocht of er meer bijenkasten in de stad kunnen komen te staan en of hoe er meer imkers kunnen worden opgeleid. Daarnaast heeft de politiek aangegeven serieus werk te maken van een op bijen gericht groenbeleid.

Bijenlezing toxicoloog Henk Tenekes & TT Zutphen

De bijenwerkgroep werd vorig najaar opgericht na een lezing van toxicoloog Henk Tennekes, georganiseerd door Transition Town Zutphen. Tennekes vertelde vorig jaar dat honingbijen massaal sterven, en dat daarmee biodiversiteit en voedselproductie in het gedrang komen. De honingbij is de belangrijkste bestuiver van landbouwgewassen en ook voor de natuur van onschatbare waarde.

Toegenomen pesticidengebruik oorzaak nummer 1

De oorzaken van de massale bijensterfte wordt door de toxicoloog toegeschreven aan veel factoren, waarvan het toegenomen pesticidengebruik oorzaak nummer 1 is. Met name de neonicotinoiden tasten het zenuwstelsel van de bij aan. Het middel imidacloprid van Bayer wordt sinds 2004 voor veel meer gewassen toegelaten dan daarvoor, en een fractie van de voor insecten zeer giftige stof is ook voor bijen al schadelijk.

Ondertussen worden de maximumnormen van dit middel in grondwater vaak tientallen malen overschreden, niet toevallig op plaatsen waar de meeste bijensterfte plaatsvindt, zoals in de westerse tuinbouwgebieden. Bollen- en bomentelers, maar ook akkerbouw en vollegrondsgroentelers maken er massaal gebruik van.

Door een slechtere conditie van hun gastheer krijgen parasieten als de varroa mijt meer grip op de bij, evenals virussen die de mijt bij zich draagt. Het eiwitlichaam van de bij wordt dan onvoldoende ontwikkeld.

Meer informatie

Zie voor meer activiteiten www.zutphenbijenstad.nl.

Tel Helma Röell: 06 – 429 929 33/0575-574826