Categorie: ,

Energiebesparing maakt bedrijven sterker

Adri Ros –  De campagnes voor duurzaamheid en energiebesparing zijn vooral gericht op de particuliere markt. Maar de meeste energie (75%) wordt verbruikt door bedrijven, transport en de energiesector zelf. Met de hoogste CO2-uitstoot omdat zij met name aardgas, olie en kolen verstoken.

De verduurzaming van het bedrijfsleven is cruciaal voor het slagen van de transitie; wanneer enkel de burgers verduurzamen, is dat niet genoeg. Het goede nieuws voor de bedrijven is dat energiebesparing en duurzaamheid zich snel vertalen in lagere kosten, in sterkere bedrijven die meer rendabel en meer crisisbestendig worden (‘Ambitie 2020‘).

Warmte en koeling zijn de grootste energieverslinders, en daar valt ook het meest te besparen en daardoor ‘winst’ te behalen. Zet de temperatuur in de winter een graadje lager en in de zomer een graadje hoger. Reken uit hoeveel euro’s dit gaat besparen. Tel dit op bij de winst voor milieu en klimaat en win het respect van klanten en medewerkers voor dit simpele maar wel zo rendabele beleidsvoorstel.

Deuren dicht, verlichting uit, geld in de zak houden

Nog meer laaghangend fruit: Laten alle winkels en supermarkten gewoon weer hun deuren dicht doen bij koud weer en bij heet weer. De besparing op de kosten weegt ruim op tegen de ‘mogelijk gemiste klanten’. Zet de etalage- en kantoorverlichting na sluitingstijd gewoon uit, op een enkel noodlampje na. Die gemiste voorbijganger die ‘s avonds nog besluit wat te gaan kopen, weegt niet op tegen de besparing aan energiekosten.

Behalve dat bedrijven met deze simpele maatregelen direct al veel geld op hun lopende kosten besparen, dienen zij deze nieuwe kwaliteiten open en eerlijk te communiceren naar medewerker en klant. Met zowel de financiële componenten als de milieu/maatschappelijke voordelen erin. Dat vraagt om serieus het beste met zowel zichzelf als met de wereld voor te hebben. Daarmee zal men echte sympathie winnen, kan nieuw draagvlak en klantenbinding ontstaan. Er zijn steeds meer burgers die willen kiezen voor degelijke, niet verspillende en bewust duurzame bedrijven. Zoals goed te zien is aan de grote toeloop van klanten naar de Triodos en ASN bank de afgelopen jaren.

Investeren in warmte/koude oplossingen levert hoogste rendement

Isolatie levert per euro het meeste rendement op, voorop gesteld dat men met warme lucht verwarmd, zoals een CV doet en wat (nog) de meest voorkomende methode is. Voor grotere gebouwen dan woonhuizen hoeft dit echter niet de beste keuze te zijn. Juist vanwege hun grootte zijn er een aantal interessante alternatieven die beter haalbaar.

Elektrische infraroodverwarming:  In tegenstelling tot luchtverwarming werkt stralingswarmte ook goed in minder of zelfs niet-geïsoleerde gebouwen. Je kunt het vooral sneller aan- en uitzetten zodat ‘voorverwarmen’ van de grote kantoor- of winkelruimten niet meer nodig is. En daar zit de meeste winst, namelijk minder verlies!

Warmtenetten: Bedrijven die door hun productie warmte overhouden, kunnen deze verkopen aan omliggende bedrijven of kantoren. Daarvoor zijn inmiddels vele beproefde technieken op de markt.  Denemarken laat zien hoe rendabel dat kan en loopt hierin voorop: Kopenhagen draait volledig op stadswarmte en in het hele land bedraagt het percentage 60%. In 2013 verbood Denemarken nog langer nieuwe gas- en oliekachels te plaatsen…(Warmtenetten 2.0 en 3.0)

Warmte/koude opslag(WKO): Met een warmtewisselaar en een warmtepomp kun je in de winter warmte uit de grond halen om een pand mee te verwarmen. In de zomer ingestraalde warmte kan terug worden opgeslagen onder de grond en koelt ondertussen het pand af. Een mooi voorbeeld is onder het stadhuis  Zwolle gebouwd en moet eind april 2014 gereed zijn. Stad Utrecht telt al ongeveer 60 WKO-systemen en er staan nog vijftien op de planning. TU Eindhoven heeft 1 vd grootste warmte/koude opslagnetten van Europa gebouwd en ook zeer bekend inmiddels is het geothermieproject Den Haag waar uiteindelijk 100.000 aansluitingen voor warmte met een duurzame herkomst moeten komen.

De circulaire economie zal biljoenen verdienen door biljoenen te besparen

En zo zijn er nog veel meer gezond verstand maatregelen met hoog rendement. Mits men de marketing dogma’s over groei en glitter achter zich laat, en begrijpt dat deze horen bij een achterhaalde erfenis uit de vorige eeuw, toen men nog geloofde in bomen die tot in de hemel groeiden. Inmiddels weten we dat er in de echte wereld gewoon grenzen aan de groei bestaan en dat we die bereiken deze jaren. Met name het conventionele bedrijfsleven zal haar verantwoordelijkheid onder ogen moeten zien en hun oude rolpatroon als aanjagers van consumptie en concurrentie vervangen door de rol als producenten van een evenwichtige, voor mens en natuur gezonde economie.

Het best kan men beginnen met het sluiten van de ‘lekken’ in de kringlopen, op het gebied van energie, voedsel en grondstoffen. Elk lek wat gedicht wordt zal besparing cq geld opleveren. De simpelste maatregelen het eerst (alinea 1), die zijn de basis waarop de vervolgstappen voortbouwen. De circulaire economie waar dit proces naar toe leidt zal uiteindelijk biljoenen verdienen door biljoenen te besparen. Het sluiten van de kringlopen gaat het best op het niveau van de kringloop zelf. En het meest voorkomende nivo is dat van de lokale gemeenschap of biosfeer.

Meer bronnen: