Categorie:

Basishandleiding TT-initiatieven nu in boekvorm

UTRECHT, 16 januari – Vandaag verscheen de Nederlandse vertaling van de Basishandleiding Transition Towns in boekvorm. De vertaling kwam tot stand in samenwerking tussen Transition Towns-initiatieven in Nederland en België. Het boekje wordt uitgegeven door Uitgeverij Jan van Arkel, in de serie ‘Hitte’. Het kost 5 euro.

De basishandleiding (‘primer’) werd opgesteld door Rob Hopkins en Ben Brangwyn en beschrijft in grote lijnen hoe een Transition Town-initiatief tot stand kan komen. Alle belangrijke elementen van het TT-concept komen aan bod: waarom Transitie-initiatieven nodig zijn, hoe het TT-concept werkt en hoe een initiatief tot stand komt. De zeven ‘maren’ en de twaalf stappen naar transitie worden besproken, evenals de ruimere context van transitie en de rol van overheid en bedrijven. Tenslotte volgt een opsomming van films en boeken die relevant zijn in het proces naar een Transition Town.
De vertaling werd verzorgd door Jeanneke van de Ven (België) en Hugo Klip (Nederland).

De basishandleiding telt 100 pagina’s en is te bestellen bij uitgeverij Jan van Arkel, en bij Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. ISBN 978 90 6224 484 3. Prijs: 5 euro.

De Nederlandse vertaling van de basishandleiding is ook als pdf-bestand ook te downloaden van de website van Transition Towns Nederland.