Categorie:

Antwoorden op de voedsel- en energiecrisis

AMSTERDAM/UTRECHT – Werkgroep Vóór de Verandering organiseert op zaterdag 24 januari 2009 de workshop ‘Antwoorden op de Voedsel- en Energiecrisis’. De workshop begint om 10.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Locatie: De Kargadoor in Utrecht. Deelname kost 35 euro. Vooraf aanmelden is nodig.

Door de financiële crisis is de aandacht in de reguliere media voor de voedsel- en energiecrisis sterk verminderd. Dit is gelet op de ernst en de omvang van deze crisissen geheel ten onrechte. De voedselcrisis betekent een forse toename van het aantal mensen dat wereldwijd honger leidt. De energiecrisis vormt een grote bedreiging voor de welvaart in de olie afhankelijke samenlevingen in Noord en Zuid. Maar hoe lossen we deze problemen op. Welke alternatieven werken wel en welke niet?

Tijdens de workshop wordt zowel aandacht besteed aan alternatieven voor het beleid (top-down) als aan alternatieven die van onder op (bottom-up) gestalte krijgen. Er is speciale aandacht voor regionale voedsel- en energievoorziening en zijdelings wordt ingegaan op de relatie van deze problemen met de financiële crisis en de klimaatcrisis.

Inleiders tijdens deze dag zijn:

Guus Geurts – over de voedselcrisis in relatie tot het opraken van natuurlijke hulpbronnen. Waarom is de voedselcrisis ontstaan? Hoe kan de voedselcrisis worden opgelost? Met hierin aandacht voor de speciale kenmerken van de landbouwsector, het Europese landbouwbeleid, de WTO en andere vrijhandelsverdragen, en alternatieven voor dit beleid. Guus Geurts is milieukundige en publicist op het gebied van landbouw, milieu en globalisering. Hij is betrokken bij XminY Solidariteitsfonds, het Platform Aarde, Boer, Consument en bij Voor de Verandering.

Peter Polder – over de permanente oliecrisis en de effecten van peakoil op ons dagelijks leven, onze economie en de voedselvoorziening. Hoe zou olieschaarstebeleid er uit zien? En hoe combineer je dat met het huidige klimaatbeleid? En hoe ziet een grass roots aanpak van de energie,- en klimaatcrisis er uit en wat zijn Transition Towns? Peter Polder is werkzaam bij Peak Oil Nederland

Tijdens de dag worden twee films vertoond: Ancient Futures – over ecologische oplossingen in Ladakh (India); en The Power of community – over de ontwikkelingen op Cuba sinds in 1990 de oliekraan naar dat land werd dichtgedraaid.

Meer over deze dag: studie.globalternatives.nl