Categorie:

Portretten van dertien sprekers op symposium Transitie Conferentie

Transitie Conferentie Vr. 30-9: Symposium’Transitie Met Toekomst’ Za. 1-10: TransitieTech 2011 Zo. 2-10: Transition Town Treffen Inschrijving TT 2011 Vrijwilligers Informatie Praktische Info

Vrijdag 30 september

Het symposium begint ‘s ochtends om 10:30 en eindigt ‘s avonds rond 22:00. De voordrachten duren tussen de 15 en 30 minuten. Om de 3-4 sprekers is een pauze met leuke vormen van entertainment waar de bezoekers (uiteraard) zelf ook uitgenodigd worden een rol te spelen. Tijdens de lunch en diner met uit lokale producten bereid eten, zal die rol iedereen zeker goed bevallen. Op dit moment hebben 11 sprekers hun medewerking toegezegd en word er nog hard gewerkt aan een programma van maximaal 16 sprekers.

Speciale gast: Rob Hopkins

Geestelijk vader van de wereldwijde Transition Towns beweging en in zijn Engelse woonplaats Totnes mede-oprichter van het eerste Transition Town initiatief in 2005. Het concept dat hij ontwikkelde heeft veel gemeen met de groene- en duurzaamheidsbeweging; TT voegt daaraan echter een dimensie toe door zich primair te richten op het op gemeenschapniveau ontwikkelen en versterken van de lokale veerkracht.

Hopkins is permacultuur-docent en schreef op basis van de eerste ervaringen met het TT-concept het Transitie Handboek . Binnenkort verschijnt The Transition Companion als vervolg hierop.

Via zijn blog transitionculture.org ondersteunt hij de vele honderden TT-initiatieven wereldwijd met praktisch advies en het uitdiepen van achtergronden en werkmethoden.

Om 16:00 zal Rob Hopkins een lezing houden over de internationale TT-beweging en om 20:30 spreekt hij over de Transition Timeline. Aansluitend vind er een forum plaats waarin Rob met andere sprekers in gesprek gaat over verschillende toekomstscenario’s.

Jan Terlouw

De Nederlandse schrijver en politicus Jan Terlouw werd in 1931 geboren in Kamperveen. Hij studeerde wis- en natuurkunde aan de universiteit in Utrecht en promoveerde in 1963. Daarna was hij een aantal jaren verbonden aan de stichting voor voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Na een periode in het buitenland (VS en Zweden) werd hij in 1971 voor D’66 gekozen tot lid van de Tweede Kamer.

In 1973 werd Jan Terlouw fractievoorzitter van D66. In 1981 behaalde hij zijn grootste politieke verkiezingswinst. Terlouw was minister van Economische Zaken en vice-premier in de kabinetten Van Agt 1 en 2.
In 1983 werd Terlouw benoemd tot secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Vervoersministers in Parijs en van 1991 tot 1996 was hij Commissaris der Koningin in Gelderland. Hij was buitengewoon hoogleraar in Amsterdam en Tilburg, en was van 1999 tot 2003 lid van de Eerste Kamer. Tot voor kort was hij voorzitter van de PeGO (Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving).

Marijke Vos

Ambassadeur voor de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling.

Al vanaf haar studietijd houdt Marijke Vos zich bezig met natuur, milieu en duurzaamheid. Als lid van de Tweede Kamer en wethouder van Amsterdam werd ze landelijk bekend. Op dit moment is Marijke actief als lid van de landelijke Taskforce Biodiversiteit en is zij lid van de Eerste Kamer. Ook is zij voorzitter van de branchevereniging voor welzijnsorganisaties, de MO groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Zij is ervan overtuigd dat vooral op lokaal en regionaal niveau de krachten moeten worden gebundeld om Nederland duurzamer te maken.

Jan Juffermans

Publicist en oud-beleidsmedewerker mondiale duurzaamheid bij De Kleine Aarde in Boxtel, het bekende eind 2010 opgeheven landelijke centrum voor een duurzame levenstijl. Hij heeft langere tijd in het bedrijfsleven gewerkt en is dertig jaar actief geweest bij De Kleine Aarde, aanvankelijk als uitgever / hoofdredacteur. De laatste jaren houdt hij zich bezig met diverse proefprojecten omtrent het model van de Mondiale Voetafdruk.

In 2010 was hij mede-initiatiefnemer tot de oprichting van Transition Town Boxtel.

Juffermans heeft diverse artikelen en boeken gepubliceerd (www.janjuffermans.nl).

Dries Crama

Voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek (o.a. Apeldoorn, Deventer, Zutphen). Mede-initiator van de Duurzame 100 van de Stedendriehoek, waarbij 100 maatschappelijke en commerciële ondernemers in deze regio werden gedecoreerd voor hun ‘groene’ impuls voor samenleving en economie. Crama staat bekend als bruggenbouwer en heeft veel bestuurlijke ervaring vanuit diverse nevenfuncties bij VNO-NCW Stedendriehoek, TLN, SER Gelderland en de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. Crama is mede eigenaar van de Schotpoort Transport Groep en directeur van CMA.

Als bestuurlijk boegbeeld voor Stedendriehoek Onderneemt speelt Crama een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van en op de kaart zetten van de belangen van de Stedendriehoek op economisch gebied. Het innovatieve karakter van energie, milieu en techniek in de maakindustrie, health en ICT zijn daarbij de speerpunten. Een belangrijk element hierin is het verkrijgen van de benodigde middelen en aandacht uit Den Haag en Brussel voor het realiseren van de regionale ambities.

Rinske van Noortwijk

is oprichter en directeur van GreenWish. Na haar studie Milieukunde was zij werkzaam als adviseur bij diverse milieuadviesbureaus. Ook werkte zij enkele jaren voor een milieudienst in Zuid-India. In 2003 richtte zij samen met Ineke van Zanten GreenWish op. GreenWish is een stichting die mensen assisteert bij het realiseren van duurzame initiatieven. Ook adviseert GreenWish overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven over een nieuwe houding ten opzichte van particulier duurzaam initiatief.

Willem Schoonen

Willem Schoonen is sinds april 2007 hoofdredacteur van dagblad Trouw. Schoonen werkt sinds 1985 bij deze landelijke kwaliteitskrant die veel aandacht besteedt aan duurzaamheidsvraagstukken.

Schoonen studeerde milieuhygiëne in Wageningen. In 1985 begon hij bij Trouw als wetenschapsredacteur. Begin jaren negentig werd hij correspondent in Brussel om na zes jaar terug te keren naar de Amsterdamse redactie. Daar speelde Schoonen een grote rol bij de ontwikkeling van het dagelijkse katern de Verdieping, waar hij zes jaar de leiding over had. Vervolgens werd hij chef van de redactie economie.

Awraham Soetendorp

Nederlandse rabbijn, behorend tot de liberale stroming in het jodendom. Soetendorp werd in Amsterdam geboren waar zijn vader rabbijn was en bracht zijn eerste levensjaren door bij pleegouders op een onderduikadres. Na de oorlog vond hij zijn ouders terug en woonde van 1948 tot 1953 in Israël.

Hij was vanaf 1968 rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag, daarnaast is Soetendorp president van de Europese Regio van de Wereld Unie van Progressief Jodendom en vicevoorzitter van het Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders. Hij is oprichter van het Fonds Hoop voor Kinderen, initiator van de Dag van Respect en mede-opsteller van het internationale Handvest voor Compassie. Tevens is hij lid van het International Green Cross en Water for Life. Als uitwerking van de eerste topconferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992 was hij actief betrokken bij een internationaal project om te komen tot het opstellen van het Earth Charter. Hiervoor is hij nog steeds een van de internationale ambassadeurs, evenals voor de Millennium Development Goals.

In de beweging One Voice is hij actief in het bijeenbrengen van vredesgroepen in Palestina en Israël. Op 16 februari 2008 nam hij afscheid als rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.

Peter Polder

Van jongs af aan milieu-activist en mede-oprichter van Transition Towns Nederland. Sinds 2005 is hij werkzaam bij PeakOil Nederland . Deze stichting is onderdeel van het internationele netwerk van de Association for the Study of Peak Oil & Gas . Met onderzoek en voorlichting brengt PeakOil Nederland de oorzaken en gevolgen in beeld van het schaarser worden van olie, gas en kolen.

Paul Hendriksen

Mede-oprichter en bestuursvoorzitter van TT Nederland en initiator van Transition Town Deventer. Hij begon zijn werkzame leven als journalist en werkte vervolgens dertien jaar bij een regionaal centrum voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling,COS Overijssel, waarvan de laatste vijf jaar als directeur. Sinds 2006 voorzitter van Vereniging Aardehuis Oost Nederland, die dit najaar start met de bouw van 24 op earthships geïnspireerde volledig zelfvoorzienende woningen, goeddeels gebouwd met behulp van afvalmaterialen, waaronder met aarde gevulde autobanden.

Sinds 2009 is hij als ZZP-er actief als consulent rond lokale duurzaamheidsvraagstukken. Vanuit zijn betrokkenheid bij Transition Towns Nederland is hij een van de trainers voor startende TT-initiatieven en landelijk woordvoerder. Ook voor TT Overijssel verricht hij werkzaamheden.Zijn twee dochters van 5 en 9 jaar vormen voor Paul een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk.

Ineke Bakker

Ineke Bakker is gedeputeerde Milieu en Wonen voor de Provincie Overijssel. Sinds 1994 is zij lid van de VVD. Van 1996-1998 was zij fractiesteunlid en aansluitend tot 2000 raadslid in Steenwijk.
In 2000 werd zij wethouder in die gemeente tot 2006, met als portefeuille Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu. Tot haar benoeming als gedeputeerde dit jaar was zij sinds 2007 lid van Provinciale Staten en fractievoorzitter van de VVD.

Video boodschap van Herman Wijffels & Jacqueline Cramer

Speciaal voor het symposium gaat Jan Schenk (de cameraman) naar Utrecht om een videoboodschap op te nemen.

Herman Wijffels

Herman Wijffels werd in november 2010 door dagblad Trouw uitgeroepen tot nummer 1 op een lijst van de 100 meest invloedrijke voorvechters van duurzaamheid in Nederland. Hij is sinds oktober 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) van de Universiteit Utrecht. Bij deze leerstoel staat de vraag centraal welke kwaliteit van leven mogelijk is binnen de ecologische randvoorwaarden en tot welke maatschappelijke veranderingsprocessen dit moet leiden.

Herman Wijffels studeerde economie in Tilburg. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en vervolgens als algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgevers-verbond (NCW). In 1981 trad hij in dienst van Rabobank Nederland, waar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. In 1999 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de SER.

Van 2006-2008 was Wijffels bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Hij bekleedde verschillende nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg en van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer is per 1 oktober 2010 benoemd tot hoogleraar Duurzaam innoveren bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd wordt zij per 1 januari 2011 benoemd als nieuwe directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD).

Als hoogleraar Duurzaam innoveren zal Cramer zich inspannen om onderwijs en onderzoek op het gebied van innovatie te combineren met duurzaamheid. Zij richt zich daarbij vooral op entrepreneurship. Haar speciale interesse gaat uit naar het stimuleren van ondernemerschap bij studenten, waarbij ze zich richt op het toepassen van kennis ten behoeve van nieuwe producten en/of diensten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

Cramer was al eerder als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 2005 werd zij aangesteld als hoogleraar Duurzaam ondernemen. Twee jaar later vertrok zij echter om namens de Partij van de Arbeid als minister van VROM zitting te nemen in het vierde kabinet-Balkenende.

Voor deze dag vragen we 20 euro entree inclusief lunch en diner.

PS: Actieve TT’-ers kunnen na 18.00 gratis komen, mits van tevoren aangemeld en bevestigd per e-mail.