Categorie:

Afval met meerwaarde

Niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale waarde creëren. Dat klinkt heel erg als het REconomy Project waar TT Nederland momenteel een Nederlandse ‘vertaling’ voor aan het voorbereiden is. Voor een afstudeeronderzoek Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit zijn studenten Pim Roessink en Martijn Hulshof op zoek naar voorbeelden van projecten met huishoudelijk restafval waarbij ook dergelijke meerwaarde wordt nagestreefd. Misschien een project bij jou in de buurt?

Op initiatief van TT Boxtel maakten schoolkinderen van honderden plastic tassen een Afval-eend die lange tijd op allerlei plekken in de stad was te zien.

Pim: “Voor ons afstudeeronderzoek willen wij meer te weten komen over nieuwe business modellen (NBM) in de verwerking van huishoudelijk restafval. Dit onderzoek wordt in samenwerking met COS Gelderland uitgevoerd als voorbereiding op het project ‘Ongewoon (Ver)Pakkend’.”

Bij NBM’s gaat het om een nieuwe manier van organiseren. Hierbij is meervoudige waardecreatie een belangrijk beginsel. Het gaat dus niet enkel om het creëren van financiële waarde, maar ook om de sociale en ecologische aspecten.  Een ander belangrijk punt van NBM is dat het ‘commmunities’ probeert te betrekken bij de oplossing van een maatschappelijk probleem. Samen werken en samen profiteren van een oplossing is een belangrijk element. “Omdat wij denken dat ons onderzoek goed aansluit met de geest van de Transitiebeweging, hopen wij in contact te komen met mensen die zich bezig houden met NBM initiatieven”, licht Pim toe.

Nieuwe business modellen

NBM’s ontstaan op dit moment binnen veel werkvelden. Bij het onderzoek van Pim en Martijn ligt de focus op nieuwe manieren om huishoudelijk verpakkingsafval een bestemming te geven. Hierbij kan het gaan om alle soorten verpakkingen, waaronder kunststoffen, papier, karton, glas en blik. Pim: “Wij zijn op zoek naar een initiatieven die op een nieuwe manier een toepassing geven aan dit restafval, met als doelstelling om de belangrijkste kenmerken van het model in kaart te brengen. Vervolgens gaan we deze vergelijken met andere casussen om een rode draad te ontdekken die door verschillende projecten loopt. Hiermee hopen we dan uitspraken te kunnen gaan doen over de sociaal organisatorische mogelijkheden die er zijn om het project te kunnen opschalen.”

Parallel aan het onderzoek zal COS Gelderland met enkele interessante casussen aan de slag gaan middels een team van specialisten en professionals om vast te stellen welke mogelijkheden er bestaan voor het opschalen/professionaliseren van de initiatieven.

Voor Transition Towns kan dit een heel interessant project zijn, verwachten de onderzoekers. Pim:”Dit komt omdat de kennis rondom NBMs zou kunnen bijdragen aan de zelfvoorziening van de lokale gemeenschap op gebied van afvalverwerking. Een voorbeeld van zo’n NBM initiatief is het hergebruik van kunststof verpakkingsafval in 3D-printers voor de productie van verschillende goederen.”

Wie meer informatie wil over het project en/of een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen via pimroessink (at) hotmail.com, of martijn.hulshof (at) hotmail.com

3 gedachten over “Afval met meerwaarde”

  1. Dit klinkt als een project waar we in de nabije toekomst wat mee kunnen in Castricum. Op dit moment zijn we een start aan het maken met burgercoöperaties. Een kansrijk project daarbij is een Recycle Coöperatie. De ideeën wat er met restafval mogelijk is, zouden we dan graag nader gaan onderzoeken.
    Voor geïnteresseerden uit de regio: Op 4 april is de bijeenkomst in Castricum.

  2. Dat klinkt goed! :-)
    Nemen jullie ook even contact op met de onderzoekers van de Radboud Universiteit?

Reacties zijn gesloten.