Categorie:

Rol van lokale overheid bij ‘Fair Green Deal’

TILBURG – Op de universiteit van Tilburg waren op 21 januari 2010 300 mensen bijeen. Marieke Moorman (wethouder Tilburg voor Milieu en Integratie) opende de conferentie en David Korten, systeemanalyst en ecoloog, vervolgde. Doel van deze dag was om tot voorstellen rond ‘Een Fair & Green Deal’ te komen.

Na het debat, waarvan een verslag is te lezen op www.platformdse.org (van Nick Meynen van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) en de lunch waren er de plenaire debatten. Lees ook de inleiding van David Korten.

Hierbij een kort verslag van de workshop: De rol van lokale overheden en partners:

Paul vd Pol, hoofd Ondernemerszaken in Tilburg vertelde over het ontstaan van het klimaatbureau in Tilburg en hoe een groep van 40 ondernemers met elkaar aan tafel zit. Het klimaatbureau geeft ondersteuning aan 8 samenwerkingsverbanden en wordt 2 jaar lang gesteund door de gemeente. Het zal zich ontwikkelen als een platform en informatiepunt voor burgers en ondernemers. Zijn inzet is om vertrouwen te hebben in partners, je kwetsbaar op te stellen en in overleg regels op te stellen. In mei zal een kantoor betrokken worden in Stappegoor, aan de Zuidring van Tilburg. Paul Hendriksen van Transition Town Deventer had een presentatie om van onderop te bouwen aan een lokale economie. De voordelen van de kleinschalige opzet gaan over het vergroten van de veerkracht van wijken en gemeenschappen. Leidraad bij het handelen binnen Transition Towns is om de grondstoffen zoveel mogelijk in de grond te laten (PO + KV = TT).

In de ronde na deze inleidingen was veel belangstelling wat je op lokaal niveau het beste kunt doen. Er waren verschillende gemeentes vertegenwoordigd. Opmerkelijk was dat een adviseur bij het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit in deze workshop benadrukte dat de komende ingrijpende bezuinigingen eraan zullen bijdragen dat meer verantwoordelijkheid gelegd zal worden bij de burger, eenvoudigweg omdat de overheid zal moeten inkrimpen.

In het verhaal over Transition Towns kwam vooral naar voren dat je met deze strategie kiest voor ‘een zachte landing’. Door nu alvast te anticiperen op een tijd waarin brandstoffen schaars of te duur zijn, kan iedereen winnen. De eerste stappen die je op grond van deze informatie kan nemen, is dichtbij huis gaan werken en lokale bedrijvigheid verstevigen.