Categorie:

28 maart: een uur de lichten uit tijdens Earth Hour

Earth Hour is een wereldwijde oproep om op zaterdag 28 maart tussen 20:30 en 21:30 uur op zoveel mogelijk plaatsen de lichten te doven.

De klimaatactie, in 2007 gestart in Australië, vraagt aandacht voor de klimaatproblemen en voor de mogelijkheden om daar zelf iets aan te doen.

In 2008 deed minister-president Balkenende een oproep om NIET aan de actie mee te doen, uit angst voor onderbelasting van het stroomnet.

Dit jaar hebben in ieder geval Rotterdam en Amsterdam al aangekondigd wel aan de actie mee te doen, en ook de eerste grote bedrijven hebben zich aangemeld.

Ook het Wereld Natuur Fonds roept mensen, steden en bedrijven op zoveel mogelijk gehoor te geven aan de oproep. Wereldwijd doen er al meer dan 1000 steden mee aan Earth Hour 2009.

Meer over de oproep – en voor het promotiefilmjpe voor 2009: www.earthhour.org