Categorie:

28 augustus: landelijke infodag over lokaal voedsel en VersVoko’s, bij Omslag in Eindhoven

EINDHOVEN – Op zaterdag 28 augustus 2010 organiseert Omslag in Eindhoven een Aanloopdag rond het opzetten van VersVoko’s: lokale netwerken voor (biologische) voedselproductie, -distributie en -consumptie. Een informatieve dag voor iedereen die zelf concreet lokaal aan de slag wil. De dag wordt georganiseerd i.s.m. A SEED, in het kader van een nieuwe landelijke campagne over VersVoko’s.

Er komt steeds meer belangstelling voor een meer lokaal gerichte productie van biologisch voedsel, met directe contacten tussen procudent en consument en korte distributielijnen. Op lokaal/regionaal niveau ontstaan ook in Nederland steeds meer initiatieven: buurtmoestuinen en stadsboerderijen, zelfoogsttuinen en pergola’s, boerenmarkten en boerderijwinkels, voedselkooperaties (VoKo’s) en consumentenkringen.
In navolging van de succesvolle Voedselteams in Vlaanderen, wil A SEED in Nederland ook dergelijke lokale teams helpen opzetten, onder de naam VersVoko’s. Een Voedselteam is een groep mensen die bij elkaar in de buurt wonen, die gezamenlijk verse groenten, fruit, brood, zuivel en Fair Trade-producten aankopen bij producenten in de eigen streek. Elk team kiest zijn eigen producenten en regelt onderling de inkoop en distributie.
Klik hier voor een zeer informatief filmpje over Voedselteams in Vlaanderen.

Tijdens de Aanloopdag bij Omslag vertelt een medewerker van Voedselteams Vlaanderen over hoe het netwerk van ruim 100 Voedselteams daar functioneert. Medewerkers van A SEED gaan in op de vraag hoe je in Nederland een VersVoko kunt opzetten. Daarbij kan (bij voorkeur) aanslutiing worden gezocht bij reeds bestaande lokale voedselinitiatieven. A SEED kan ook ondersteuning bieden bij de start van een VersVoko.

Deze Aanloopdag is interessant voor iedereen die in de eigen omgeving actief aan de slag zou willen – of al bezig is – rond lokale voedselproductie, -distributie en -consumptie. Ook voor Transition Towns-groepen kan dit een erg inspirerende dag zijn, die misschien wel een aanzet geeft tot een concreet (nieuw) lokaal initiatief.

Vooraf aanmelden!

De bijeenkomst vindt plaats bij Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, in Eindhoven. Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers.
I.v.m. de verwachte grote belangstelling is tijdig aanmelden raadzaam.

Het inhoudelijke gedeelte van de dag vindt plaats van 14:00 tot 17:00 uur. Zowel voor- als achteraf bestaat de mogelijkheid om een hapje (biologisch-vegetarisch) mee te eten.
Kijk hier voor de opbouw van het programma van de dag en voor aanmelding. Deelname kost ‘wat het u waard is’ (dus niet gratis).

PS: ZOZ nr. 98 (= juli-augustus nummer) bevat een uitgebreid achtergrondverhaal bij deze Aanloopdag. Artikel lezen >>>
ZOZ is het tweemaandelijks tijdschrift van Omslag. Geen abonnee op ZOZ? Vraag een proefnummer >>>.

————-
Omslag en A SEED organiseren een soortgeljke dag over VersVoko’s op zaterdag 2 oktober bij Leefgemeenschap De Hobbitstee in Wapserveen (Dr.).
Aanmelden voor die dag kan nog niet, maar noteer alvast de datum!