Grond vrijkopen voor gezonde landbouw

Marc Siepman is bekend vanwege zijn fameuze cursussen ‘humisme’. Samen met zijn website ‘Gevoel voor humus‘ zet Marc zich in voor het herstel van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. En hij vind dat nu de tijd rijp is dat we onze handen ineen slaan om zoveel mogelijk grond vrij te kopen en er gezonde land- en tuinbouw op te gaan bedrijven.  Wij geven graag het woord aan Marc Siepman!

De grootgrondbezetters

Uitverkocht Voedsel Anders Congres Wageningen

De onderstroom wordt sterker. Ik merk dit aan de vloedgolf aan aanmeldingen voor mijn cursussen, aan de grote opkomst (+800) voor de Voedsel Anders-conferentie in februari, aan de vele artikelen die overal opduiken: de bodem heeft eindelijk de aandacht. Van de boeren, de grote organisaties, de media en zelfs een beetje van de politiek.

Maar het tij is nog niet gekeerd. We hebben een kennisintensieve landbouw nodig. Niet gebaseerd op reductionistische wetenschap, maar op een levende bodem, boerenverstand en een totaal andere economie. Diep vanbinnen voelen we dat het nodig is, dat het mogelijk is. Maar het daadwerkelijk doen lijkt een brug te ver. Wachten is echter geen optie. Er moet nu iets gebeuren. We moeten grote stukken land kopen door heel Nederland en daar voedsel gaan produceren dat gezond, lekker en divers is. Dat van een gezonde bodem komt die barst van het leven.

Permacultuur breed op de kaart zetten

Lees verder

Afval met meerwaarde

Niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale waarde creëren. Dat klinkt heel erg als het REconomy Project waar TT Nederland momenteel een Nederlandse ‘vertaling’ voor aan het voorbereiden is. Voor een afstudeeronderzoek Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit zijn studenten Pim Roessink en Martijn Hulshof op zoek naar voorbeelden van projecten met huishoudelijk restafval waarbij ook dergelijke meerwaarde wordt nagestreefd. Misschien een project bij jou in de buurt?

Op initiatief van TT Boxtel maakten schoolkinderen van honderden plastic tassen een Afval-eend die lange tijd op allerlei plekken in de stad was te zien.

Pim: “Voor ons afstudeeronderzoek willen wij meer te weten komen over nieuwe business modellen (NBM) in de verwerking van huishoudelijk restafval. Dit onderzoek wordt in samenwerking met COS Gelderland uitgevoerd als voorbereiding op het project ‘Ongewoon (Ver)Pakkend’.”

Bij NBM’s gaat het om een nieuwe manier van organiseren. Hierbij is meervoudige waardecreatie een belangrijk beginsel. Het gaat dus niet enkel om het creëren van financiële waarde, maar ook om de sociale en ecologische aspecten.  Een ander belangrijk punt van NBM is dat het ‘commmunities’ probeert te betrekken bij de oplossing van een maatschappelijk probleem. Samen werken en samen profiteren van een oplossing is een belangrijk element. “Omdat wij denken dat ons onderzoek goed aansluit met de geest van de Transitiebeweging, hopen wij in contact te komen met mensen die zich bezig houden met NBM initiatieven”, licht Pim toe.

Nieuwe business modellen

Lees verder