Waar staat Transition Town nu voor?

Adri Ros – Een paar maanden geleden werd in Deventer het centrum de Groene Golf (GG) tot de volgende fase verklaard van Transition Town Deventer. Centrum GG moet een werkplaats worden voor duurzaamheid en lokale veerkracht voor TTD-projecten zoals Repair Café, de buurtmoestuinen, de Oude Ijsbaan, website & nieuwsbrief, TT Radio en het Bijenlint. Om Transition Town als een gemeenschap op gang te houden, is het nodig dat oude en nieuwe TT-projecten met elkaar in contact blijven.

Daarvoor is een kerngroep in het leven geroepen, met vertegenwoordigers uit elke werkgroep. Helaas komt deze te weinig bijeen, de laatste keer was september vorig jaar. Dat is reden van zorg voor de samenhang en de doorgroei van TT. In mijn beleving ligt een belangrijke oorzaak bij de werkdruk als gevolg van onvoldoende actieve deelnemers. Wat onder andere weer voortkomt uit een gebrek aan gemeenschappelijk gedragen uitgangspunten.

Uitgangspunten geven richting en uitdrukking aan waar deelnemers in Transition Towns voor staan, ongeacht met welk soort werk of in welke werkgroep ze bezig zijn.  Het houdt de bewustwording hoog en de dialoog gaande over wat wij nodig hebben om een gemeenschap met (veer)kracht te kunnen zijn of worden.  Onderstaand artikel is daarom een voorzet, een praatstuk in ontwikkeling, een aanleiding voor bezinning en contact. Omdat het hier vrij algemene zaken betreft die in elke TT-groep spelen, denk ik dat dit artikel voor veel groepen  interessant kan zijn. Het verscheen eerder op de website van TT Deventer.

Gemeenschappelijk gedragen uitgangspunten

Lees verder

Bewust autodelen met MyWheels

MyWheels is een non-profit platform en gemeenschap voor het delen van auto’s. Het is de plek waar mensen die een auto zoeken en mensen die een auto willen delen, elkaar kunnen vinden. Henry Mentink is de oprichter van MyWheels (voorheen Wheels4All), een sociaal duurzaam bedrijf georganiseerd volgens het sociocratisch principe.

Ik vroeg Henry onlangs om zijn kijk op de rol van autodelen in de algehele transitie naar vermindering van fossiele brandstofverbruik. Hij schreef er onderstaand artikel over, waarvoor ik hem hartelijk wil bedanken.

Hij begint met zijn persoonlijke visie op piekolie en privé auto, om daarna in het deel over MyWheels, in te gaan op een aantal idealen van MyWheels die hun volgens Henry goed doet passen bij de transitiebeweging. En tenslotte een boeiende lezing van Henry over de verandering van klant naar relatie, over sociale financiering en spullen delen, waar hij al vanaf de jaren ’90 mee bezig is en zijn tijd ver vooruit was.

Adri Ros

Piekolie en autodelen

Ik zie piekolie als een reflectie van het denken dat gerelateerd is aan het industriële tijdperk. Iedereen ziet wel dat het moet veranderen, maar dat is oh zo moeilijk. In alles wat ik mij zou wensen gaat mijn aandacht uit naar het laten zien van hoe het anders kan. Ik zie dat binnen afzienbare tijd de trek, die nu nog van platteland naar stad gaat, zich zal omkeren. Dorpen gaan aan invloed winnen en mensen zullen terug naar de dorpen willen. Daar is immers ruimte, groen en steeds meer ook werk.

Wanneer dit gebeurt zal de mobiliteit ook veranderen. Mensen kunnen veel dichter bij huis werken; mede geholpen door het kunnen thuis werken door middel van internet en de belangstelling voor het lokaal voedsel verbouwen. Deze trend wil ik helpen stimuleren en misschien is er dan op termijn minder fossiele brandstof nodig, zal de brandstofprijs weer zakken. Eer we zover zijn, is het misschien 10 – 20 jaar verder en ziet men inmiddels de rampen van het oliegebruik en is fossiele brandstof ook not done meer

Privé auto blijvertje, net als het paard

Lees verder

Video Juni: Lowtech lessen uit het verleden

Lowtech Magazine is een Belgisch weblog waar Kris De Decker, in een vorig leven freelance journalist voor ‘Knack’, ‘De Standaard’ en ‘De Tijd’, al sinds september 2007 een soort onderzoeksjournalistiek bedrijft over milieu, energie en technologie. Het magazine stelt zich vragen bij het blind geloof in vooruitgang en hoogtechnologische oplossingen. Een stuk gedragsverandering (consuminderen) levert  in de meeste gevallen veel meer op. Kris kijkt vaak terug in de geschiedenis van technologie en traditionele kennis en duikt daar schatten aan nuttige voorbeelden voor ons op.

Ik ben verrukt over zijn bijdragen die (meestal) uitstekend passen bij de aanpak van Transition Towns, tot nadenken en soms tot twijfel stemmen, en altijd een rijke bron van informatie zijn. Als dank en eerbetoon aan Kris zijn fantastische  werk, hierbij de lezing die ik onlangs van hem vond evenals onderstaand opiniestuk van zijn hand, ooit verschenen in nrc.next. Kris zelf vind dat het een goede samenvatting geeft van de filosofie achter Lowtech Magazine. Omdat hij en zijn werk het verdienen. Daarover gesproken: je kunt hem ook echt met een donatie steunen, hoewel Kris zijn banner ‘Steun Low Tech Magazine’  nogal goed verstopt heeft in de rechterkolom van zijn site, helemaal onderaan :-).

Adri Ros

Mag het een zuinig lampje minder zijn?

Lees verder