De mythe van de groene economie ontrafeld

De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande verandering van de maatschappij, stellen Anneleen Kenis en Matthias Lievens in hun pas bij Jan van Arkel verschenen boek: ‘De mythe van de groene economie’. Op de agenda van tal van NGO’s en bedrijven staat al een tijd de slogan: ‘People, planet, profit’. Het klinkt heel fijn en hoopvol: winst maken, en tegelijk goed zijn voor mens en milieu.

Het probleem is echter dat deze ‘groene economie’ gebaseerd is op fictie, op de fantasie dat je groen kunt doen en tegelijk de kaart kunt spelen van ongeremde economische groei, dat je altijd win-win situaties kunt creëren en dat het allemaal niets kost, dat de vrije markt kan concurreren in groene doelstellingen ten goede van natuur of zwakkere bevolkingsgroepen, dat de CO2- emissiehandel de CO2-uitstoot als vanzelf beperkt en de groene ontwikkeling van het Zuiden stimuleert. De auterus stellen dat hier een moderne mythe wordt verzonnen, om de ongemakkelijke waarheid van de klimaatcrisis te kunnen ontkennen.

De groene economie zoals bedrijfsleven en politiek die sinds 2009 vorm geven, gaat niet zo zeer nog over het vergroenen van de economie, als wel over het ‘commercialiseren’ van het groene gedachtegoed: ‘greenwashing’. Peter Polder, actief in Transition Towns Nederland, Peakoil Nederland, GroenFront! en zijn bedrijf ‘Voorbij de Olie Consultancy’, schreef het hieronder staande voorwoord bij dit boek: Hij zag op de klimaattop in 2009 in Kopenhagen, hoe dit proces van vercommercialisering van de duurzaamheid op gang kwam.

Zaterdag 19 januari, boekpresentatie van co-auteur Matthias Lievens om 16.00 uur in Eetcafé De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen.

Het groeidogma van onderop aanpakken

Lees verder

Louise Fresco fan van grootschalige landbouw?

Is hoogleraar Louise Fresco ongegeneerd promotor geworden van de grootschalige intensieve landbouw? Als voormalig topambtenaar bij de FAO was Louise nog enthousiast pleitbezorger van regionale productie en slow food. Uit haar recente boek ‘Hamburgers in het paradijs’ klinkt echter een heel ander geluid en ze kreeg opvallend veel bijval.

Ook al heeft het boek weinig oog voor de problematische en schadelijke kanten van grootschalige landbouw. Zoals de totale afhankelijkheid van de schaarser wordende olie, en de chemische effecten op bodem, water en gezondheid. Het meest schandalig is haar poging de biologische sector af te doen als een nostalgische stap terug, omdat er zes keer zoveel landbouwgrond voor nodig zou zijn…

Jan Juffermans, medeoprichter van De Kleine Aarde, de Ecologische Voetafdruk Nederland en actief in Transition Town Boxtel, vraagt zich hardop af: Hoe komt ze erbij?!  Zegt ze dit nu tegen beter weten in, of weet ze er echt niets van? Hoe heeft ze dit manco in haar kennis opgelopen, of is het bewust selectief winkelen?

En Jan heeft een drietal opties die het onbegrijpelijke manco in het denken van de invloedrijke hoogleraar wellicht kunnen verklaren.

Drie opties voor het manco van Louise Fresco

Lees verder

Lancering Transition Town Zaanstreek: vr. 25 jan

In navolging van Totnes en vele honderden andere steden over de gehele wereld, wordt Transition Town Zaanstreek gelanceerd. Op vrijdag 25 januari om 20.00 uur in De Groote Weiver, Industrieweg 1a te Wormerveer. De avond is gratis toegankelijk.

Een groep enthousiaste Zaankanters zal daar een presentatie geven over Transition Towns (TT) in het algemeen en hoe dit in de Zaanstreek invulling kan gaan krijgen. Er is immers geen vastomlijnde wet hiervoor. Elke TT is anders en heeft een unieke weg. In tegenstelling tot eerdere milieugroeperin. Het ‘niet wachten op de overheid maar zelf aan de slag gaan’, en ‘niemand uitsluiten’ zijn terugkerende motto’s.

De enthousiaste initiatiefnemers zijn zich terdege bewust dat er al veel Zaanse ‘duurzaamheids’ projecten bestaan. Zo vinden in de Rosmolenbuurt in My Home kunstprojecten plaats die de sociale cohesie en ‘groene’ thema’s bevorderen, kent de Hogendijk de succesvolle ‘Monettuin’ en timmert de Zaanse Energiekooperatie al jaren aan de weg. Uiteraard zijn nog vele andere organisaties, buurtinitiatieven of de inzet van fanatieke particulieren te benoemen.

…bewust dat er al veel Zaanse ‘duurzaamheids-’ projecten bestaan…

Duurzame gemeenschap verbinden en veerkracht vergroten

Lees verder

Verslag van de ‘Transitie naar Veerkracht’ in Findhorn

Catharina de Bruin (TT Tilburg) en Adri Ros (TT Deventer) zijn van vrijdag 7 december tot zondag 16 december in ecodorp Findhorn in Noord-Schotland, gestart met het eerste deel van hun training ‘Transition 2 Resilience‘. Een ‘Lerende Reis’ in vijf delen gedurende 2 jaar, die gaat over persoonlijke veerkracht, groepsvorming en spirituele verdieping vanuit een … Lees verder

Ruilwinkels voor lokale sociale economie

De aanhoudende crisis prikkelt een groeiende groep mensen om nieuwe economische wegen te vinden waarmee men de daling van werk en inkomen kan opvangen, daar waar de oude economie faalt. Bijvoorbeeld met diensten- en goederenruilhandel LETS, met lokale munten zoals de Bataaf, met SpullenDelen of met de Ruilwinkels.

Of met ledencoöperaties voor duurzame energie (Grunneger Power), gezond eten (Goei Eete)  of crowdfunding voor de bouw van ecologische bedrijven (Hof van Twello). Leden steken geld in deze speciale projecten zodat zij zonder banklening of staatssubsidie gerealiseerd kunnen worden.

Meer samenwerking in netwerken en verbreding van de deelname, zijn de paden waarlangs deze initiatieven een grote rol kunnen gaan spelen in de (economische) transitie de komende decennia. Transition Towns willen deze initiatieven graag helpen en verbinden met haar eigen en met andere innovatieve, duurzame projecten. In dit artikel daarom speciale aandacht voor de bijzondere ontwikkeling van de ruilwinkels.

Toenemend aantal ruilwinkels in Nederland

Lees verder