De transitie van regelneven naar regisseurs

De houding van de gemeenten ten opzichte van de rol van burgerinitiatieven in Nederland lijkt te veranderen. Zo publiceerde Thijs de la Court, wethouder duurzaamheid van de gemeente Lochem, op 4 december op zijn blog zijn persoonlijke visie: “…de rol van de overheid verandert van een dirigent die de maat aan geeft naar een regisseur die ieder tot zijn of haar recht laat komen…”.

Irma Abelskamp is al jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van ‘Leerschool Permacultuur’  en bij Transition Towns  in Leeuwarden. Zij heeft het artikel gelezen en ziet in haar dagelijkse praktijk de verandering waar Thijs de la Court het over heeft. Ook vertelt zij een en ander over hoe Permacultuur en Transition Towns in Leeuwarden werken. Is er een transitie bij de gemeente gaande en hoe kunnen wij daar mee om gaan?

Irma Abelskamp samen met burgers en gemeente

Toen ik Transition Town Leeuwarden op richtte, moest ik er hard aan trekken om mensen op een filmavond te krijgen. Mijn max lag op 12. Nu word ik gevraagd en zit de zaal eigenlijk altijd vol! De naam TransitionTown valt altijd wel en ik leg het kort uit…maar ook dat wij het in Leeuwarden nu onder de noemer Leerschool Permacultuur doen en waarom.

Opdat men er dus wel weet van heeft! Ik merk ook dat mensen de Transition Town handboeken niet meer zo vaak inkijken, maar wel de permacultuurboeken. En de interesse in sociale permacultuur is groeiende. En dan zijn we al snel weer bij TT of althans, dat waar TT voor staat, want de naam op zich is voor mij niet zo interessant

Neem de tijd, dan is geld niet leidend

Lees verder

Inschrijving TT Treffen 2013 geopend!

Op zaterdag 26 januari 2013 zal in Wageningen het 3e Transition Town Treffen plaats vinden: de jaarlijkse ontmoeting van medewerkers aan de transitiebeweging in Nederland. Iedereen die betrokken is bij transitiegroepen in Nederland is van harte welkom en uitgenodigd om transitiegenoten uit het hele land te ontmoeten, ervaringen te delen, te genieten, te herkennen, te leren en te inspireren. Transition Towns de Vallei ontvangt iedereen graag in wijkcentrum de Pomhorst, pal naast de eetbare bostuin Pomona.

Locatie: Wijkcentrum de Pomhorst, Pomona 562, Wageningen
Datum: Op zaterdag 26 jan van 10.00- 22.00

Pomona

Lees verder

De energietransitie van Nederland is begonnen

De eerste windenergie-coöperaties in Nederland stammen al uit 1986. Maar de afgelopen jaren explodeert het aantal lokale duurzame energie-initiatieven.

Anne Marieke Schwencke, bekend van het milieuonderzoeksbureau  CE Delft, heeft op eigen initiatief een actueel en steengoed rapport opgesteld: ‘Energieke BottomUp in Lage Landen‘. Wat haar opvalt is dat veel initiatieven een vrij coherente visie op de samenleving en toekomst lijken te delen. Een visie die sterke overeenkomsten vertoont met die van Transition Towns.

Zo toont men zich kritisch over de uit de hand gelopen grootschaligheid en globalisering in de energiewereld. Men maakt zich zorgen over de gevolgen van de exploitatie van fossiele brandstoffen op het milieu en over het naderende einde aan deze goedkope energievorm. Men zoekt naar alternatieven met meer lokale autonomie en zelfvoorziening. En er is sprake van een duidelijke herwaardering voor coöperatieve samenwerkingsvormen.

Iedereen die met de energietransitie bezig is, ermee aan de slag wil of er meer van wil weten, vindt hier een uitermate volledig beeld van de beweging van de energietransitie anno september 2012. Een korte samenvatting van enkele hoogtepunten uit haar essay.

Orde in de chaos

Lees verder