Moeders Moestuin begon met een droom…

Transition Towns Zeist creëert op dit moment een ontmoetingsplek en eetbare permacultuur tuin bij verzorgingstehuis de Amandelhof. Hierin komen het telen van voedsel in je eigen tuin en hartverwarmende ontmoetingen tussen jong & oud samen. Er wordt een documentaire over gemaakt en het project is voorgedragen voor de Groen & Doen prijs. Help ze mee als je wilt en klik op: http://www.groenendoen.nu/initiatief/moeders-moestuin/ Even naar beneden scrollen en op groene knop met daar op STEMMEN drukken. Kartrekker Nicole Recourt schreef een persoonlijk en wonderlijk verhaal over het ontstaan van Moeders Moestuin.

Nicole had een droom…

Het begon allemaal met een droom, na het zien van een geweldige film ‘A farm for the future‘, waarin de documentaire maakster terug keert naar de boerderij van haar vader. Ziet hoe alles in onze samenleving en ook op haar boerderij afhankelijk is van het gebruik van aardolie, waarvan de voorraad over de piek heen is en ze gaat op zoek naar oplossingen. Ze bezoekt o.a. een eetbaar bos….

Eetbaar bos in Zeist

Lees verder

‘In het oog van de orkaan’ – Jan Rotmans

Nederland in Transitie

Tien oktober j.l. verscheen ‘In het oog van de orkaan – Nederland in transitie’. In dit boek verhaalt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en directeur Drift. Een soort bloemlezing over de uiteenlopende transitieprocessen die zich in Nederland afspelen. Tevens bevat het een inspirerende toekomstvisie voor Nederland in 2050: ‘Vooruit naar vroeger.’

Jan Rotmans beoogt met zijn boek deze transitie sneller volwassen te maken. Door te informeren, door verbindingen te herstellen. Hij beschrijft de stand van ‘de revolutie van onderop’ in de energie (energiecoöperaties) , in de voedselvoorziening (stadslandbouw), in de zorg en in het onderwijs. Hij voorspelt dat de komende decennia in het teken zullen staan van crisis. “Maar tegelijkertijd is dat ook een zegen. We lenen van de aarde en betalen niet terug. De crisis leidt ons tot het inzicht dat we anders moeten leven. Anders moeten consumeren en produceren.”

Rotmans beschrijft in zijn boek de overgang van oude naar nieuwe energie. “We zijn een fossiel energieland en hebben energie altijd centraal opgewekt. Sinds een aantal jaren kunnen mensen ook zelf energie opwekken. Dat betekent dat er een overgang komt van een centraal geleide energiesamenleving naar een die decentraal geleid wordt. Dat is een revolutie”, aldus Rotmans.

Eind van de fossiele energiecentrales

Lees verder

‘Transitie Nieuws’: nieuwe maandelijkse nieuwsbrief

‘Transitie Nieuws’ is de naam van de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief van het netwerk van Transition Towns Nederland. Transitie Nieuws gaat maandelijks automatisch geproduceerd worden uit de artikelen die op de website van Transition Towns Nederland zijn verschenen

In september is bij wijze van proef de eerste Nieuwsbrief aan vijfhonderdvijftig mensen verzonden. Het merendeel is goed ontvangen en van een aantal mensen kregen we positieve reacties terug. Waarvoor Dank! Bij enkele mensen was de nieuwsbrief niet leesbaar, waarvoor onze excuses. Ik hoop dat het met de 2e editie zo goed als verholpen is.

Wij denken dat deze nieuwsbrief in een behoefte voorziet, met name van mensen die te weinig tijd hebben om regelmatig onze website Transition Towns Nederland te bezoeken. Je kunt je ten alle tijden van de mailinglijst uitschrijven via de link Afmelden of Aanmelden. Deze linkjes vind je ook onderaan elke nieuwsbrief en op de website in de linker kolom bovenaan.

Voorbeeld van een nieuwsbrief

Lees verder

TT Zeist start Buurtmoestuin én Repair Café

De plannen van Transition Town Zeist beginnen vruchten af te werpen. Met name de samenwerking met bestaande instellingen ziet er heel inspirerend uit. Zo is men op 3 oktober gestart met een biologische buurtmoestuin achter het woonzorgcentrum Amandelhof.

En gaat het eerste Repair Café van Zeist op 17 november van start bij het Christelijk College in Zeist. Handige handen en kapotte apparaten zijn van harte welkom!

Bewoners verzorgingshuis vol belangstelling

Er zijn moestuinen met verhoogde bedden aangelegd en de contouren van de paden ertussen kronkelen als zonnestralen. Bessenstruiken zijn geplant en de fruitbomen beloven volgend jaar veel fruit. De bewoners van verzorgingshuis De Amandelhof volgden met belangstelling alle handelingen. En kregen tot hun verrassing een binnentuin aangelegd door de clowns Watje en Jep.

Dankzij de professionele tuin-ervaring van Bernard van Rijnsoever, de hulp van vele bevlogen mede-moestuinierders, de heerlijke lunch van de Groene Winkel en met de steun van wethouder Joke Leenders en haar ambtenaar Michiel Beek werd 3 oktober in Zeist een groot succes!

Cursus Permacultuur over Eetbare Tuin

Lees verder