Heelhuids de crisis door met consuminderen

Naar aanleiding van de Landelijk Genoegdag kregen wij als tip het E-boekje:  “Zelf starten van een Genoegteam” toegespeeld. Genoegteams (of Consuminderteams ) kun je zien als een Nederlandse variant op ‘Transition Streets’: de werkvorm van TT Totnes waarmee zij zich stap voor stap verbreden en wortelen in straten en buurten. Onder andere TT Castricum werkt met een Genoegteam.

Genoegteams verenigen veel kanten van Transition Towns in zich: low-budget doe-het-zelf projecten, gericht op een gezonder leven met minder geld en minder energie door duurzaam consuminderen met moestuinieren, samen klussen, repareren, praktische vaardigheden leren, energie besparen door te isoleren of samen zonne-energieprojecten te organiseren.

De combinatie van persoonlijk, praktisch en sociaal maakt dat consuminderen geen trieste armoede is maar iets waardoor mensen in hun kracht komen, zelfvertrouwen en creativiteit ontwikkelen, direct beloont worden voor hun inspanning. Een bijzonder sterke variant zijn de Consuminderkringen van het Consuminderhuis Landgraaf van Annemiek van Deursen.  Een korte schets over het starten van een Genoegteam.

Zelf starten van een Genoegteam

Lees verder

Video Genoegdag-Transitiefestival is online

Op zaterdag 17 maart kwamen tweehonderd mensen tezamen in het prachtige Klassetheater in Tilburg, voor de 4e Landelijke Genoegdag. Georganiseerd door de Nachtburgemeester van Tilburg: Godelieve Engbersen. In samenwerking met tijdschrift Genoeg en Transition Town Tiburg trakteerde men de bezoekers op een inspirerend en verrassend programma. Elke bijdrage liet iets zien van wat Herman Verhagen … Lees verder

Permacultuur jaarcursus steunt TT R’dam

Permacultuur is een ecologische ontwerpmethode die oplossingen kan bieden voor de urgente problemen van ons tijdperk. De grondleggers van Permacultuur, Bill Mollison en David Holmgren, bestudeerden in de jaren ’70 de natuurlijke ecosystemen van Tasmanië. Wat zij zagen gebeuren, formuleerden zij in een set van ontwerpprincipes, die ze als eerste toepasten op onze voedselproductie. Naderhand bleek het ook uitermate geschikt voor allerlei andere facetten van onze samenleving en zo is uiteindelijk Rob Hopkins gekomen tot de opzet van Transition Towns.

Er staat een heldere ethiek aan de basis van permacultuur:

Zorg voor de aarde, Zorg voor de mens, Deel de overvloed

Permacultuur stelt mensen in staat om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving .

PDC oefent praktijk met TT

Lees verder

Genoegdag’ 2012 verbond transitie met consuminderen

Op zaterdag 17 maart kwamen tweehonderd mensen tezamen in het prachtige Klassetheater in Tilburg, voor de 4e Landelijke Genoegdag. Georganiseerd door de Nachtburgemeester van Tilburg: Godelieve Engbersen. In samenwerking met Genoeg en Transition Town Tiburg trakteerden zij de bezoekers op een inspirerend en verrassend programma. Elke bijdrage liet iets zien van wat Herman Verhagen beschrijft als ‘de dageraad van de duurzaamheidsrevolutie’.

  • Margot Dopheide en Adri Ros (Transition Town Deventer) zetten privé en met hun buurt allerlei duurzame projecten op
  • Annemiek van Deursen (Consuminderhuis Landgraaf) helpt mensen met minimum inkomen zodat ze toch een zinvol en duurzaam leven kunnen leiden
  • Jeroen van Agt (Olino) is een paar jaar terug spectaculair omgeschakeld van een energievreter naar een enthousiaste energiespaarder en -leverancier en laat zien hoe dat ging
  • Herman Verhagen toont op filosofische én op praktische wijze aan dat de duurzaamheidsrevolutie begonnen is, zowel thuis als bij multinationals
  • Sandra Coelers bezingt het mysterie van kunst en creatie, laat ons meezingen om zo de levenskracht in onszelf te voelen

Margot Dopheide en Adri Ros

Lees verder