Training Co-creërend leiderschap in de buurtmoestuin

Buurtmoestuinen zijn hot: Ze springen als paddenstoelen de grond uit. Een moestuin opzetten in je buurt, op een braakliggend terrein of op het dak van een kantoor is leuk! Maar ook spannend. Mensen die een moestuinproject starten, komen van alles tegen en zitten vaak met vragen…

  • Hoe werf je voldoende vrijwilligers? Hoe ga je met de buurt om?
  • Hoe maak je met elkaar een ontwerp?
  • Wat mag je wel en wat niet op het stukje grond (van de gemeente)?
  • Wordt de tuin van iedereen of heeft ieder zijn eigen stukje?
  • Hoe motiveer je mensen?
  • Hoe zorg je dat het ook na een jaar nog een leuk buurtinitiatief is?
  • Hoe neem je beslissingen met elkaar?
  • Hoe breng je het project verder in de buurt ?
  • of maak je er zelfs een (jouw) bedrijf omheen?

Voor mensen die samen een buurtmoestuin willen

Lees verder

Digiboekje: ‘het OndersteBoven van Transition Towns’

Hoe burgers en overheid elkaar kunnen versterken in lokale transitie-initiatieven. Een doe-het-zelf handleiding voor burgers, ambtenaren en politici in Nederlandse steden, dorpen en regio’s.

Dit boekje is speciaal geschreven voor iedereen die behoort tot een van de twee volgende groepen lezers. Enerzijds is het bedoeld voor mensen die in hun eigen woonplaats actief zijn in een Transition Town-initiatief (TT). Anderzijds voor ambtenaren en politici in steden, dorpen of regio’s waar TT-initiatieven ontstaan of al actief zijn.

Ben je er nog, lezer? Mooi, dan voel je je waarschijnlijk aangesproken. Verbindende factor tussen de twee lezersgroepen is, dat zij vroeg of laat met elkaar te maken krijgen en dan zullen willen samenwerken in een gedeeld streven naar een duurzame toekomst van je eigen gemeente. Als je op dat moment elkaars taal niet spreekt, dan liggen de aanleidingen voor ongelukken voor het oprapen.

Het is dus van belang dat jullie over en weer op de hoogte zijn van elkaars belangen, intenties, beelden, vooroordelen en al die andere ingrediënten die een vruchtbare relatie kunnen maken of breken. Als schrijver van dit boekje heb ik mijn best gedaan om deze zaken voor beide lezersgroepen toegankelijk te maken.

Hoe burgers en overheid kunnen samenwerken

Lees verder

Repair Café’s vol in de spotlights

Het Repair Café blijft in de spotlights staan. Televisieploegen, kranten en fotografen… het was weer een komen en gaan van journalisten de afgelopen weken. Landelijke media als de Volkskrant, de VPRO en omroep WNL bezochten het Repair Café en ook de lokale media in het land zijn zeer geïnteresseerd, zoals Delft op Zondag, de Culemborgse Courant en de Biltsche Courant.

Het netwerk van Repair Cafés in het land blijft zich gestaag uitbreiden. Geïnteresseerden uit onder meer Zaltbommel en Alkmaar hebben zich bij de stichting gemeld. En ook de zuiderburen zien wat we doen! De Kringwinkels in Antwerpen zijn vol bewondering over het Repair Café en denken na over Belgische afdelingen.

Ter voorbeeld een videoverslag van Repair Café Nijmegen waar de blijheid en het enthousiasme van de mensen van afstralen. Repair Café Nijmegen is opgericht met steun van Transition Town Nijmegen, RepairCafe.nl, Milieudefensie, COOP Walraven en het dienstencentrum voor ouderen, het Oud Burgeren Gasthuis, die ter ondersteuning gratis onderdak geven!

Nieuwe Repair Café’s en medewerkers krijgen alle steun

Lees verder

Landelijke Genoegdag – Transitie Festival

Transition Treffen januari 2011Op zaterdag 17 maart organiseert Godelieve Engbersen voor de vierde keer alweer de Landelijke Genoegdag in samenwerking met Genoeg en Transition Towns wordt de Genoegdag in 2012 tevens een Transitie Festival. Je kunt hier kaarten bestellen.

Een groeiende groep Nederlanders heeft meer met doen-denken dan met doem-denken! Een wereld enkel en alleen gestoeld op economische groei kraakt uit haar voegen. De landelijke Genoegdag biedt graag een alternatief. Nieuwe realisten gaan zélf aan de slag om de wereld duurzaam te veranderen! Met een veelzijdig programma waarin ‘Praktisch Idealisme’ centraal staat. Voor mensen die in eigen huis of buurt aan de slag willen om hun manier van wonen, werken, en leven minder spullen en olie-afhankelijk te maken.

Kom langs op zaterdag 17 maart 2012 in het Klassetheater, Carre 16, Tilburg. Twintig minuten wandelen van Centraal Station Tilburg. Kaartjes bestellen kan binnenkort digitaal via webshop van Genoeg –  Hét tijdschrift over duurzaam leven, met minder spullen, meer kwaliteit, minder gedoe en meer tijd.

Dagkaart 8€.  Inschrijfformulier via webwinkel uitgeverij Genoeg binnenkort via: http://www.genoeg.nl/

Reserveer deze dag alvast in je agenda!

Inhoud van de dag

Landelijk TT Treffen Tilburg

12/3: het landelijke treffen van 18 maart komt te vervallen. Aanmelding voor 17 maart is wel mogelijk.

Op zondag 18 maart faciliteert Transition Town Tilburg het derde landelijke TT Treffen. Op een TT Treffen staat, naast gezelligheid en kennismaking, het uitwisselen van tips en ervaringen tussen lokale TT-groepen centraal. Transition Towns wil een levendige en lerende beweging zijn. Daarvoor is het nodig dat we regelmatig en met optimisme kijken naar wat wel werkt, wat niet werk en waarom dan wel of niet. Het Treffen is gevuld met ‘Best Practices ‘, mini-workshops en ad-hoc ontmoetingen in een structuur van Open Space.

De Open Space methode doet een beroep op het zelforganiserend vermogen van mensen. Deelnemers kiezen of creëren op de dag zelf een thema voor een bijeenkomst waar hun interesse of behoefte op dat moment naar uitgaat. Men kan ieder moment weer zo’n bijeenkomst verlaten en naar een ander gaan ( ‘De wet van de twee voeten’). De bedenker van een sessie begeleidt die ook en zorgt samen met de aanwezigen, voor verslag op grote papieren. Vaak in de vorm van kreten, tekeningen, denkbeeldjes en namen.

De bedoeling van een Open Space is om iedereen in staat te stellen  zoveel mogelijk informatie op te doen en te delen, waardoor een vorm van collectieve kennis en creatie ontstaat. Het blijkt dat de motivatie en betrokkenheid van de deelnemers veel hoger wordt dan in traditionele bijeenkomsten. Als vanzelf verschijnt een boeiende en levendige uitwisseling, tussen mensen die elkaar vaak nooit eerder ontmoet hebben.

Programma & Aanmelden

Lees verder