Kersttoespraak 2011 koningin Beatrix

De kersttoespraak 2011 van de koningin is Transition Towns uit het hart gegrepen. Ook bij steeds meer bedrijven en overheden staat duurzaamheid boven aan de agenda. In hun bedrijfsvoering en onderzoek wordt duurzaamheid zichtbaar in de vorm van het schaarser en dus duurder worden van energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

De toespraak van de koningin plaatst dit in een breder, maatschappelijk kader. Zij wijst op algemeen geldende principes. Onafhankelijk van iemands politieke kleur, enkel van de vraag of men bereidt is de waarheid onder ogen te zien: “De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen…” Het getuigt van moed en leiderschap om hiervoor op de bres te staan, een koningin waardig. Wij plaatsen haar toespraak daarom graag op onze site en met onze volle instemming.

Audiobericht en oproep Godelieve Engbersen

Godelieve Engbersen van Transition Town Tilburg en sinds kort Nachtburgemeester van Tilburg,  leest de kersttoespraak van de koningin. Met aan begin en eind reacties waarin Godelieve laat weten waarom zij de inhoud van de toespraak 100% onderschrijft.

Oproep Godelieve:  Vertel aan iedereen waar JIJ je in de speech van de koningin in kunt vinden. Thuis, op je werk, op internet. Durf ook te laten horen waar je voor staat.

Kersttoespraak Koningin der Nederlanden – Samenvatting by Godelieve Engbersen

Gehele kersttoespraak

Lees verder

Transition Talks 1 op YouTube: Herman Wijffels

In het kader van de Transitie Conferentie van TT Nederland van 30 september 2011, filmden Jan Schenk (camera & montage) en Paul Hendriksen (interview) een gesprek met Herman Wijffels in het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD). Deze video is een preview en de eerste van een reeks lezingen die Transtion Towns Nederland wil organiseren en op video wil vastleggen. Dit initiatief hebben we de Transition Talks genoemd en is zonder meer een verwijzing en eerbetoon aan TED-talks – ‘Ideas worth spreading’.

In Transition Talks willen we mensen aan het woord laten die opmerkelijke activiteiten ontwikkelen op duurzaamheid, energiemindering, lokalisering, veerkracht- en gemeenschapsopbouw. Iedere spreker krijgt rondom een kwartier de tijd om vanuit ieders eigen ervaring en visie, de mooiste schetsen te geven voor ‘de Toekomst van Transitie’.

De allereerste spreker in deze reeks is Herman Wijffels.  Hij werd in november 2010 door dagblad Trouw uitgeroepen tot nummer 1 op een lijst van de 100 meest invloedrijke voorvechters van duurzaamheid in Nederland. Een korte biografie is te vinden op de pagina Symposium: Transitie met Toekomst.

YouTube kanaal TT Nederland geopend

Lees verder

TT-plan klimaatneutraal suikerunieterrein Groningen

buy cheap cigarettes Klimaatneutraal Bouwen Groningen richt zich de komende tijd op een plan voor de klimaatneutrale inrichting van het suikerunieterrein. Participanten die hieraan mee willen denken en werken, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Ruim driehonderd mensen draagt inmiddels bij als participant. Als vrijwilliger of met een bijdrage van €12,50 p/p … Lees verder

Thuisgemaakte radio-uitzending door Rob Hopkins

Rob Hopkins bezoekt vaak transitie projecten en doet daarvan met gevoel, Engelse humor en inzicht verslag op zijn prachtige blog:  Transition Culture. Inmiddels ben ik al jarenlang een fan van Rob's blog ;-) Mocht je willen kennismaken, lees dan eens zijn blog over de TT-Conferentie afgelopen herfst in Deventer.

Sinds kort heeft Rob er de Podcast aan toegevoegd: Zelfgemaakte radio van en door Rob met interviews en verslagen. En ook dit doet hij op een prachtige manier. Ter voorbeeld hierbij de podcast van December met bijhorende pagina.

Ik zou zeggen: Ga er eens lekker ouderwets voor zitten en luister maar:

It’s the December Transition podcast!
Farmsharing, community energy companies, and resource centres!

December 2011 Transition podcast by buy cheap cigarettes onlinecom/transition-culture”>Transition Culture

Lees verder