Transition Companion met ingrediënten en trainingspel

Rob Hopkins beschrijft ‘de ingrediënten’ in zijn 27 oktober verschenen boek The Transition Companion: Een verzameling beschrijvingen van de stappen die TT groepen doormaken in hun ontwikkeling. Je kunt het boek nu hier bestellen bij Omslag voor 25 euro (+ 2 euro porto).

Het Transition Network lanceerde gelijktijdig hiermee een online directory met daarin: The Transition Ingredients and Tools Hier vind je alle ingrediënten plus mogelijkheden voor commentaren, feedback en kunnen zelfs nieuwe projecten toegevoegd worden. Een NL-inleiding met koppelingen naar de Engelstalige ingrediënten staat in de volgende alinea.

En als klap op de vuurpijl is er een downloadbaar Ingrediënten Training Kaartspel gemaakt. Waarmee je met een groep mensen spelenderwijs de Transition aanpak eigen kunt maken. Compleet met een uitleg en spelsuggesties. Heel handig tijdens een TT-training of voor op een donkere winteravond in je eigen TT-groep. Door de aanpak met anderen te bespreken, kun je ze beter verwerken en toepassen op je eigen lokale situatie.

Ingrediënten voor Transitie (NL)

Lees verder

Themadag stadsgerichte landbouw

Groentebed Hof van Twello

De omslag naar een gifvrije, de boer bevrijdende landbouw is mogelijk. Dan moet de natuurlijke organische kringloop worden gerespecteerd. Vele mensenhanden, geholpen door nieuwe ultralichte landbouwwerktuigen en nieuwe, niet op winstbejag gerichte groene financiering, moeten werk op menselijke maat mogelijk maken.

Nieuwe landbouw is stadsgerichte kringlooplandbouw, die de boer dichter bij de burger en een eerlijker prijs voor beiden brengt. De nieuwe landbouw berust op biodiversiteit en kan een zegen zijn voor mens en natuur.

Participatie van stadsbewoners, nieuwe groene financieringsmogelijkheden op basis van grondverwerving en CO2-neutrale technische innovatie t.b.v. stadsgerichte landbouw naar menselijke maat.

Ontdek de nieuwe sleutelbegrippen waarover sprekers vanuit verschillende disciplines het deze dag zullen hebben. Consequente doorvoering hiervan genereert een eerlijker beloning voor de duurzaam werkende boer en gezonde voedselzekerheid voor de stadsbewoner.

In deze tijd van riskant korten op natuur biedt de biodiversiteit brengende kringlooplandbouw een zegenrijk perspectief voor mens en natuur.

Vier met elkaar verbonden thema’s

Lees verder

Housegreening Party’s & Klimaatstraatfeesten

Op de Dag van de Duurzaamheid, vrijdag 11-11-2011, organiseren particulieren en bedrijven door heel Nederland duurzame activiteiten. Vorig jaar werden meer dan 2.000 activiteiten georganiseerd, waaraan ongeveer 60.000 mensen meededen. Via de website van Urgenda worden de activiteiten gepromoot en in de media gebracht.

Een aantal activiteiten willen wij graag onder de aandacht brengen zoals vorige week de ‘No Impact’ – week en nu de Housegreening Party van Duurzame Buren en de Klimaatstraatfeesten van de klimaatcampagne HIER. De overeenkomst met TT is dat het allemaal laagdrempelige activiteiten zijn die  fossiele energie, CO2 en geld besparen. TT-groepen kunnen prima in deze acties meedoen en daar vertellen over Piekolie en de verbanden met CO2-uitstoot en economische crisis.

Housegreening Party en Klimaatstraatfeest brengen daarbij leuke, sociale elementen in. Ook hier kunnen wij als TT vertellen over hoe wij het belang zien van de vorming van lokale, duurzame en sociale gemeenschappen. Transition Towns kan de verdieping en de verbinding brengen waar het in deze acties vaak nog wat aan ontbreekt.

Zo werkt een Housegreening Party

Lees verder

6-13 nov: Week met ‘No Impact’ leefstijl

Van 6 t/m 13 november organiseert IVN in kader van Urgenda de  ‘No Impact Week’: een week lang proeven aan een duurzame(re) levensstijl. Het doel is te ervaren wat het verkleinen van je impact op het milieu kan betekenen voor jouw kwaliteit van leven. De eerste stappen die wij als individu kunnen maken op weg … Lees verder