Transition Towns uit Nederland op video

Film en video zijn populaire en mooie communicatiemiddelen, waar veel mensen enthousiast op reageren. Bijna iedereen kan tegenwoordig video’s on-line zetten. Zo ook Transition Towns uit Nederland en over de hele wereld.

Daarom opent dit kanaal met video’s over Nederland. Hopelijk inspireert het jullie net zo als het ons doet :-) . Mocht je een video missen op dit kanaal, dan zet ik het er graag voor je op, zodra ik tijd heb en je mail met de link naar die video heb verwerkt. Stuur ze maar naar: transitiontowns@gmail.com

2011

2010-2009

Lees verder

Platform duurzame consumenten ‘Nudge’ gaat Live

Op 23 juni organiseert Nudge het eerste NudgeLive evenement in de St. Bavo in Haarlem. Nudge is een onafhankelijke consumentenplatform die de verduurzaming van de samenleving wil bevorderen door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te versnellen. Op 11 november – Dag van de Duurzaamheid – 2010, is Nudge van start gegaan. Op 25 mei 2011 zijn 8.588 consumenten lid.

De balans tussen ecologie, economie en sociaal staat centraal . Nudge ziet verduurzaming als de optelsom van vele stappen, klein en groot. Blijvende duurzame verandering wordt nagestreefd door de markt voor duurzame producten te inspireren en te versterken. Men gebruikt consumenten(koop)kracht als middel.

Interview met oprichter Jan van Betten:  Verandering moet van onderaf komen ›

Visie Nudge in een diapresentatie

Visionaire lezing, brainstorm met 800 mensen en meer…

Lees verder

Zomeropleiding PDC

 

Voor het tweede jaar worden PDC dagen (Permaculture Design Course) georganiseerd bij De Twaalf Ambachten. De cursus duur 14 dagen achtereenvolgend, van 12 tot en met 26 juli 2011. De cursus wordt gegeven door Leo Bakx die op dit moment in Tilburg – in samenwerking met de Fontys Hogeschool – studenten opleidt. Als gastdocent is Elan Flach betrokken. Wie interesse heeft, wacht beter niet tot het laatste moment. Sluiting voor aanmelding is 1 juli.

 

Wat kun je met een PDC?

Lees verder

Comcafé: Verbindend communiceren in TT

Sofie Bakker van TT de Bilt heeft tijdens het landelijk TT-treffen in januari het comcafé geïntroduceerd. Inmiddels is deze werkvorm ook in Zeist en Roermond met succes en plezier toegepast.

Het comcafé is een werkvorm voor TT om op een verbindende wijze over een thema te praten, zodanig dat er voor iedere aanwezige ruimte is om te spreken en gehoord te worden over wat het thema in hem/haar oproept. Het is dan ook de bedoeling om uit de discussie te blijven. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, of hoe iets precies in elkaar zit. Het gaat er om te luisteren naar hoe iets voor de één is, en hoe het voor de ander is. Kijk voor meer informatie op de website van Sofie Bakker.

Zo heeft het comcafé anderen vaak meer helderheid gebracht over hoe iets voor mij is. Door te luisteren naar anderen heeft het mij meer inzicht gegeven in een thema en meer begrip voor wat er in anderen omgaat. Door in alle rust naar elkaar te luisteren ontstaat er een sfeer van diepgang en verbinding.

Dit alles wordt ondersteund door een praatstok, een heldere structuur van vier rondes en een aantal verzoeken die vooraf worden gedaan, en die je het beste kunt opschrijven ter herinnering gedurende de avond.

De zes verzoeken

Lees verder

Plantenweggeefdag voor biodiversiteit – TT Breda

TT Breda explodeert niet in een mega-movement. Bij tijd en wijle is het hard trekken aan die kar. Zo ook met idee om braakliggende terreinen in Breda in te zaaien met nuttige bloemen en planten. Want dat zijn er in Breda nogal wat! Na flink wat mail-verkeer was het gelukt om met alle mensen (een ecoloog, een projectassistent, adviseur Groen en Water, een GroenLinks afgezant en drie leden van TTBreda) samen te komen. En zo waren we met 7 man sterk de opties aan het bespreken. Het was een goed gesprek met mensen die willen!

Lang verhaal kort. Helaas! Mede door de droogte en de beschikbare strook die professioneel moest worden omgeploegd (er lag al opgespoten zand) besloten we dat dit zonde van de tijd en energie was om nu te doen. Balen, maar een wijselijk besluit. Dit staat nu op de agenda voor februari 2012. Als we de benodigde geld ergens kunnen lospeuteren…

Zaterdag 21 mei van 12.00-15.00 uur

Lees verder