Categorie: , , , ,

16 april A’dam: Duurzaam tegen kerncentrales


Op zaterdag 16 april vindt een landelijke manifestatie plaats op de Dam in Amsterdam tegen nieuwe kerncentrales, onder het motto ‘Schoon genoeg van kernenergie’. Ook kun je op dit moment op deze site een petitie ondertekenen. Een coalitie van 17 milieu & politieke organisaties staat achter deze manifestatie. Vanuit Transition Towns zijn we (uiteraard) tegen kerncentrales maar meer nog zijn we vóór hernieuwbare energie en een overgang naar een geheel duurzame samenleving. Bewustzijn hierover dient gekoppeld te worden aan ieders persoonlijke inzet bij concrete, duurzame en sociale projecten in eigen huis, buurt en bedrijf. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Ik stel de 17 organisaties en hun aanhang voor om de daad bij het woord te voegen en zich nu massaal in de richting van een duurzame samenleving te bewegen. Niet langer afwachten, maar deel worden van de omslag die je al zolang voorstaat. Ga in transitie!

We staan op een tweesprong

We staan met 1 been in de oude wereld van kern- en fossiele energie en we houden erg veel van het gemak wat het ons geeft. Ons andere been beweegt naar een wereld van hernieuwbare energie waar lucht, land en water weer schoon en gezond kunnen worden. Waar we met minder energie meer welzijn kunnen ervaren. Voor deze overgang zetten Transition Towns zich in, hier en nu, samen met zoveel mogelijk mensen, dieren en planten op aarde. Een tweede kerncentrale in Nederland belemmert deze transitie en is een permanente bedreiging van onze toekomst. De kans op een ongeluk is (misschien) heel klein maar de gevolgen zijn heel groot. Het product van deze twee factoren is waar het om gaat, en waarom kerncentrales totaal onverantwoord zijn.

Kerncentrales kunnen daarbij maar een deel van de wereld energievraag vervangen, daarna is de uranium op. Ondertussen blijft de fossiele energie in werking en zal het CO2-gehalte in de atmosfeer toch stijgen en de klimaatchaos op aarde verder vergroten. Milieurampen kosten ieder jaar meer mensen en meer natuur het leven. Deze schade herstellen kost weer eens extra fossiele energie, wat de CO2-graad nog verder vergroot… Een duivels dilemma kortom waar de huidige energiesector nooit de oplossing voor kan zijn, omdat ze zelf de oorzaak is.

Veilige decentrale energie voor een vreedzame wereld

Deventer: 75 bewoners eigen PV op dak in 2011

Hernieuwbare energie dient de komende decennia in de gehele wereld consequent ingevoerd te worden. Duurzame energie kan overal op onze planeet geoogst worden door iedereen: Zonne-energie, wind-energie, getijden-energie en aardwarmtebronnen zijn op dit moment al volledig realiseerbare mogelijkheden. Er is (veel) minder geld per project nodig dan bij de conventionele centrales. Hierdoor komen deze oplossingen binnen het  bereik van lokale partijen als burgers, buurten, bedrijven en gemeenten, en binnen het bereik van de armere landen.

In Nederland zijn in 2010 zo’n driehonderd lokale duurzame energie-initiatieven geteld: van collectieve inkoop van zonnepanelen via windmolencoöperaties tot lokale duurzame energiebedrijven. Een bewijs dat de wil en het animo voor duurzame energie groot is. Doorzetten van decentrale energie is goed voor de economie, want daarmee blijven grote hoeveelheden geld in eigen land en streek. En loont het op termijn om in je eigen streek te wonen en te werken, in plaats van elke dag in de file te staan.

Decentrale energie vergroot de onafhankelijkheid van landen en gebieden, waardoor de wereld minder kwetsbaar wordt voor chantage, corruptie en oorlog. En tenslotte versterkt het de lokale energienetten waardoor veerkracht ontstaat. Veerkracht om klappen op te vangen van storingen in de energievoorziening als gevolg van het opraken van olie, gas, steenkolen en de splijtstoffen uranium, plutonium en thorium.

Energiemindering en nieuw gemeenschapsleven

Nijmegen: Ecoteams (be)sparen energie met buren

De overgang naar duurzame energie zal echter altijd nog veel tijd kosten, ook als we er nu massaal mee aan de slag gaan. Tekort aan grondstoffen voor diverse duurzame energiebronnen (zonnepanelen, accu’s e.d.) vertragen op den duur de transitie. Als al die tijd de vraag naar energie blijft groeien, zal het CO2-gehalte niet dalen en bedreigen de oliemaatschappijen de aarde met nieuwe, steeds gevaarlijker en duurder boorputten. Tenzij wij massaal en gestaag ons energieverbruik minderen. Wat zeker niet onmogelijk is. Om te beginnen is er veel zinloos energieverbruik wat we kunnen stoppen zonder dat ons leven daar onder zal lijden.

Een verdere stap vraagt om meer mentaliteit- en gedragsverandering en een visioen van een vorm van leven die aantrekkelijk is om naar toe over te gaan. Transition Towns zien dergelijke voorbeelden onder andere terug in oude, rurale gemeenschappen. Toeristen verbazen zich er al sinds jaar en dag over dat mensen daar zo liefdevol kunnen zijn en vaak plezier hebben. Ouderen zeggen vaak dat ze vroeger meer tevreden of gelukkig waren, ondanks alle gebrek en onwetendheid van toen en de overvloed nu. Steeds meer onderzoek en eigen ervaring van mensen laat zien dat waar de band met de natuur en met de innerlijke mens aanwezig is of wordt hersteld, dat leidt tot meer geluk en dankbaarheid. Zelfs in tijden van tegenspoed.

Het combineren van duurzame energieprojecten met vormen van gemeenschapsopbouw en zelfbeheer is om meerdere redenen aan te bevelen. Vele kleinschalige duurzame projecten zijn in deze tijd nuttiger dan één grote. Omdat bij kleinschalig meer mensen daadwerkelijk betrokken kunnen worden bij duurzaamheid en zij zorgen weer voor meer draagvlak. Want gemotiveerde deelnemers worden vaak op hun beurt een ambassadeur voor duurzaamheid. En daar kan geen PR-bureau tegen op.

Eigen kracht en creativiteit laten zien op de Dam

Ik denk dat veel mensen op de Dam pissig zullen zijn, boos, somber, machteloos. Moeilijke gevoelens die ik niemand kwalijk neem, alleen erg opbouwend zijn die gevoelens vaak ook niet. Daarom lijkt het mij heel goed, zoals meerdere mensen mij voorstelden, als we het andere geluid vertolken. Via de verschillende Transition Town initiatieven kunnen we laten zien dat het anders kán en dat je blij met je eigen streek bent. Blij met activiteiten die je weer in echt contact brengen met de natuur, met je eten, je energie, je buurtgenoten en uiteindelijk met jezelf.

Het geeft niet wat je doet maar doe in ieder geval wat en laat TT als een buzz door de manifestatie gaan…!

Adri Ros – TT Deventer
mede dankzij Irma, Chris en Erna