Categorie:

13 december: klokken luiden voor het klimaat

AMERSFOORT – De Raad van Kerken in Nederland roept op om zondag 13 december om drie uur ‘s middags de klokken te luiden voor het klimaat. De Raad sluit daarmee aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken.

Kerken over de hele wereld voeren op 13 december actie voor de beslissende laatste week van de klimaattop voor een rechtvaardig en effectief mondiaal klimaatakkoord. Ook in Kopenhagen zelf luiden de kerkklokken om drie uur na afloop van een grote oecumenische viering.

98 procent van de mensen die te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering, woont in de armste landen, terwijl deze landen maar acht procent bijdragen aan de uitstoot van CO2 in de wereld. ,,Gezamenlijk roepen we zo wereldleiders op om in actie te komen voor het klimaat”, aldus de oproep van de Wereldraad.

Meer over deze oproep >>>

Otwikkelingsorganisatie Cordaid, ICCO en Kerk in Actie hebben de Raad van Kerken in Nederland gevraagd om de actie te lanceren. Zij willen ook graag dat de kerken het overnemen van het initiatief melden via www.klimaatklokkenluiden.nl, zodat ze overzicht hebben over het verloop van de actie.