Citaat

Tell me and I’ll forget; Show me and I may remember; Involve me, and I will understand — Chinees gezegde

Per maand

TT is fan van


mywheels-logo2PermaCultuur120A


DuurzaamNieuws120


Olino


Downloaden: snel, leuk, geweldig

Welkom bij de Transitie Steden van Nederland

Transition Towns Nederland is het de landelijke netwerk van groepen actieve burgers die in hun eigen woonomgeving met elkaar samenwerken om hun huis, buurt en/of dorp minder afhankelijk te maken van (fossiele) energie, meer duurzaam en meer sociaal. Onze drijfveren: de gevolgen van piekolie, klimaatverandering en de noodzaak tot een grondige herijking van onze economie. Wij willen niet langer wachten op overheid of bedrijfsleven om in actie te komen. Zoek je soms naar voorbeelden van echte ‘participatie-samenleving’, je vindt ze te over in de Transitiebeweging!TT Nederland beeldmerk klein

TransitieSteden en -Dorpen kiezen bewust voor een transitie die door burgers zelf gedragen en gestuurd wordt. In lokale, kleinschalige en praktische initiatieven op allerlei gebied,  is iedereen van goede wil van harte welkom om mee te werken en mee te denken. We zorgen ook dat we leren om af te stemmen op onszelf, op elkaar en op de natuur. 

Netwerken van dit soort burgerinitiatieven kunnen de impasse rond de duurzame transitie in politiek en economie doorbreken, omdat ze nieuwe wegen durven inslaan naar een betere en veiligere toekomst. Waar het de transitie ten goede komt, werken we samen met gelijkgestemde organisaties, bedrijven of gemeenten, op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Het is de ultieme uitdaging van de 21e eeuw om deze totale transitie van de maatschappij zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te voeren. Transition Towns willen naar een samenleving die veerkrachtig is, ecologisch en voor nog vele generaties na ons volhoudbaar. Waarin de hoogste waarden van het leven centraal staan. Die gelukkig, kleurrijk, vreedzaam en vrolijk is. Uit liefde voor mens, dier en natuur.

TT is er voor iedereen

Lees verder >> Welkom bij de Transitie Steden van Nederland…

21 september People's Climate March - Grootste KlimaatMobilisatie ooit!

People’s Climate March

Op zondag 21 september vindt de wereldwijde People’s Climate March plaats. De grootste klimaatmars ooit georganiseerd in New York, Berlijn, Seoul, Parijs, Melbourne, Londen en vele andere steden.

Dit event is gepland vlak voor een internationale klimaattop in New York waar alle regeringsleiders aanwezig zullen zijn. Het is ook bedoeld als breder signaal van alle mensen die een leefbare en rechtvaardige wereld willen. Het is cruciaal dat er nu stevige maatregelen genomen worden om de aarde leefbaar te houden. Deze mensen zijn zelf al aan de slag, maar eisen van overheden en anderen met macht, dat zij ook doen wat nodig is. Het meest pregnant op dit moment is de voortrazende klimaatverandering, die alleen nog tijdig vertraagd kan worden, als we nu samen stevige actie ondernemen. Van regeringsleiders wordt verwacht dat ze de urgentie onderkennen en er eindelijk naar gaan handelen.

Tientallen groepen lopen, rijden of varen zondag 21 september naar Het Eye in Amsterdam. Van Friezen en Rotterdammers, tot groepen mensen uit verschillende kerkgenootschappen en een keur aan NGOs. Van mensen van lokale energiebedrijven, tot MKBers en studenten. Van MVONederland tot Oxfam Novib, Van WNF tot de Groene Grachten. Jong en oud uit vele geledingen van de samenleving. Op het podium aan het IJ treden bijzondere mensen op, van Jan en Freek (Rotmans en De Jonge), tot DJ Isis. Van protestsongs van De Barrikade tot de Song4Change van Het Nederlands Blazers Ensemble. Mensen kunnen lopen over water, mits ze snelheid maken (“Versnellen of Verzuipen”) bij een bijzondere installatie en we sturen een lichtsignaal naar New York en andere plaatsen, waar velen met ons de handen in 1 slaan.

Locatie: Eye Amsterdam (t.o. Centraal Station)
Tijd: 18.00 – 21.00 uur

We kunnen verschil maken door fysiek samen te komen en een krachtig signaal af te geven. Alleen maar “liken” is niet genoeg. De tijd is rijp.

Kom je ook?

Wooncoöperaties en zelfbouwhuizen worden populair

Adri Ros – Een wooncoöperatie is niet meer en niet minder, dan een vorm van gezamenlijk bezit en beheer, van modern aandeelhouderschap van burgers in de samenleving. Binnen een wooncoöperatie is het eigendom een individuele zaak, maar door de samenwerkorganisatie van bewoners ontstaat tegelijkertijd een systeem waarin de kwaliteit van de woning én de woonomgeving collectief wordt geborgd.

De coöperatie maakt dat er bottom-up inhoud kan worden gegeven aan een nieuw woonstelsel. Waarin de burger niet langer passief consument is, maar mede-producent wordt van het eigen wonen. Idealiter participeren woningcorporaties in de eerste jaren actief in de wooncoöperatie vooral op het gebied van de financiering. Daarna is er sprake van een geleidelijke overgang; waar corporaties stappen terug doen, nemen de bewoners steeds meer verantwoordelijkheid.

Zelfbouw en zelfbestuur

ZelfBouwEen eigen kavel, een zelf-ontwerp of een helemaal zelf gebouwde woning. Het fenomeen ‘zelfbouw’ wordt steeds populairder in ons land. En het brengt een kentering teweeg in de sector: er wordt weer samengewerkt en meer met toekomstige bewoners gecommuniceerd. Bouwen ‘vanuit de vraag’ zorgt ervoor dat het monopolie op de smaak niet langer bij projectontwikkelaars en grootaannemers ligt. Zo krijgt elk huis weer een verhaal.

De cataloguswoning is in elk geval niet langer zaligmakend. Architecten moeten zelf hun ‘klanten’ gaan zoeken en soms met bouwgroepen om de grote tafel zitten. Bij de projectontwikkelaar ‘komt het geld niet langer vanzelf binnen’. En aan de aannemer/bouwvakker-kant keren flexibiliteit en trots op het eigen ambacht weer terug. Wat een verschuiving van aanbodgericht naar ‘vraag-gestuurd’ niet allemaal kan teweegbrengen.

In ‘Bouw ’t zelf’ staat Almere als zelfbouwlocatie centraal. Maar interessante zelfbouwlocaties zijn in het hele land te vinden: Zelfbouwgids. Ook zijn er verschillende vormen van (Collectief) Privaat Opdrachtgeverschap met bijbehorende mate van keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en risico.  Vereniging Eigen Huis heeft er een handig overzicht van gemaakt. Op de website www.tweekap.nl kunnen samenbouwers elkaar vinden op basis van hun woonwensen.

Grote kansen voor ecohuizen, -wijken of -dorpen

StroWijkNijmegen

Strobalenhuizen wijk IEWAN – Nijmegen

Menig gemeente heeft deze jaren een duurzame wijk in de planning of uitvoer staan, onder invloed van ambities om in een bepaald jaartal klimaat- of energieneutraal te zijn. Vanuit deze ambities worden subsidies beschikbaar gesteld voor duurzame technieken zoals isolatie, zonne-energie, warmte-koude opslag en nulenergiewoningen. Het combineren van deze, vaak nog dure, technieken met een aantal woningen of een wijk tezamen, maakt een duurzaam project haalbaar en betaalbaar. Wooncoöperaties dragen bij aan de organisatorische en juridische haalbaarheid. 

Er zijn pioniersprojecten in Nederland gereed, die hierbij kunnen inspireren en waar men het nodige van kan leren. Ik noem er slechts de meest bekende van

  • Voorop het breedst ontwikkelde project EVA-Lanxmeer te Culemborg. In deze wijk wordt sinds 2002 het duurzame wonen gecombineerd met werken, recreëren, drinkwaterwinning, naar school gaan, en voedsel produceren – alles in deze zelfde wijk!
  • Of het Gemeente Waterleidingen (GWL)-terrein in Amsterdam, waar vanaf 1997 een woonbuurt verrees van zes hectare, autovrij en gebouwd volgens duurzame principes.
  • En de Stad van de Zon in Heerhugowaard, waar wordt gestreefd naar CO2-emissieneutraliteit: De wijk moet zelf net zoveel energie opwekken als zij met al haar functies (wonen, werken, verkeer) verbruikt.

En zo is nu de tijd rijp voor de opkomst van duurzame bouwprojecten op coöperatieve basis. Dit najaar wordt in Nijmegen de wijk IEWAN gebouwd: Sociale en duurzame huurwoningen uit stro, leem en hout. In 2015 gaan daar 40 volwassenen en 10 kinderen als een woongemeenschap wonen. En ook de fameuze wijk van 23 Aardehuizen in Olst is inmiddels tot over de helft gereed.

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, heeft al jarenlang een uitgebreid en actueel overzicht van ecowijken en -dorpen in Nederland en is een verzamelpunt voor informatie op het gebied van ecologisch wonen en bouwen.

Meer info

Gezocht: 2 handige ICT’ers

Wij zoeken per direct twee handige ICT’ers. Interesse? Kijk hier voor meer info: Vacature webmaster_webhoster

Nieuwe Duitse beweging voor vrede springt op

In Duitsland zijn ze (weer) goed bezig… Door heel Duitsland gaan wekelijks groepen mensen de straat op om zich uit te spreken vóór vrede, vrije media en gerechtigheid, voor een einde aan alle oorlogen, einde aan het machtsmisbruik door banken, multinationals en overheden. Ze noemen het ‘de Maandag Maanwake voor de Vrede – Positief de week beginnen’. De beweging bestaat uit een los netwerk van vele Facebook pagina´s en community´s waardoor een regenboog aan initiatieven, acties en individuen zich inzetten om in hun stad of streek een Maanwake evenement te organiseren. Er vinden nu ook Maanwaken plaats in Zwitserland, Oostenrijk en Spanje.

Op 19 juli verzamelden zich zo’n 12.000 mensen uit meer dan 100 Maanwake-steden in Berlijn op de Potsdamer Platz. Daar werd o.a. een Maanwakegroet voorgelezen in diverse talen waaronder Engels. Deze zie en hoor je op bovenstaande video. Een Nederlandse vertaling en een videoverslag van 19 juli vind je hieronder.

De Maanwake-groet uit Berlijn

Groeten aan de hele mensheid

Vandaag, 19 juli 2014, komen duizenden mensen samen in Berlijn om de wereld te laten zien dat we niet langer kunnen negeren wat er gebeurt op onze planeet.

We beseffen dat onze regeringen, zelfs degenen die beweren democratisch te zijn, niet langer de wil van het volk maar de wil van een kleine elite vertegenwoordigen.
We beseffen dat stap voor stap onze mensenrechten van ons worden afgenomen.
We beseffen dat ons systeem is gebaseerd op de uitbuiting van de mens. Vooral van mensen in arme landen.
Wij beseffen dat we de belangrijkste slaven zijn geworden van het geld.
We beseffen dat haat en oorlogen ons worden opgedrongen voor de belangen van slechts enkelen.

We zullen dit niet langer laten gebeuren! Wij eisen vrede, vrijheid en rechtvaardigheid voor alle mensen! We dringen er bij alle militairen en strijders op aan: “Stop met het doden van mensen die u zelf niet eens hebt ontmoet! Zij hebben dezelfde angsten net als jij. Zij hebben familie net als jij. Zij zijn voor de gek gehouden net als jij.”

Binnen een paar weken hebben onze ideeën zich verspreid van stad tot stad. En nu beginnen ze zich te verspreiden van land tot land. Geen grens die deze ideeën kan tegenhouden. In elke stad begon slechts één persoon net als u, om een hele groep mensen te vinden die vreedzaam opstaan tegen dit systeem. Waar u zich ook mag bevinden, word die persoon in uw stad of dorp!

Iedereen droomt van vrede. Laten we deze droom leven. Laten we iets maken. Niet alles vernietigen! Laat niet toe dat ze ons nog langer verdelen en ons alleen en zwak houden. Laten we ons verenigen en hen tonen dat de tijd voor verandering is aangebroken.

Bedankt…

 Videoverslag 19 juli Potsdamer Platz

Meer info:

Met dank aan Maranke Spoor en Françoise Ook voor de  tip en vertaling

Een echte participatiemaatschappij laat iedereen meedoen

WaarheidAltijdIn de Transitiebeweging zijn inclusiviteit, respect en diversiteit centrale waarden. De ‘participatie samenleving’ lijkt hier sterk op, en er zijn belangrijke verschillen. Die zitten met name op het vlak van de intenties. In dit artikel beschrijft Angelique Ende haar intenties en wij kunnen ons daar heel goed in vinden.

Een utopie, dromerij, ‘ze’ zien dit toch anders. Zomaar wat reacties op mijn artikel in ‘The Post Online‘ over hoe de échte participatie maatschappij er uit zou kunnen zien. Noem me een idealist, het zij zo, maar ik geloof écht dat het anders kan en dat een andere wereld mogelijk is. Want: ‘ze’ dat zijn ‘wij’. Laten we onze krachten bundelen en vorm geven aan deze échte participatiemaatschappij. Deel deze visie en draag deze uit. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het geen utopie blijft maar werkelijkheid wordt” zegt Angelique in een korte toelichting aan TT.

De échte participatiemaatschappij is ook yoghurt met kefir

In een echte participatiemaatschappij doet iedereen mee. Iedereen, dat wil zeggen ook de wat excentrieke man die zich het liefst kleedt in linnen kleding, een verzameling videobanden heeft van Bob Ross, zwerftochten maakt door de plaatselijke uiterwaarden en zich bezighoudt met permacultuur in de achtertuin.

Ook de dertiger die elke dag 200 kilometer aflegt om naar het werk te gaan en maar geen baan vindt in de regio en daarom weinig tijd heeft om te aarden in zijn woonplaats.

Ook de oudere dame met een nog oudere moeder die aan de andere kant van het land woont en geen geld heeft om haar vaak te bezoeken.

Ook de eigenzinnige vrouw die haar kinderen zelf lesgeeft, haar eigen yoghurt maakt met kefir en met kennissen onderling zorgt voor de kinderopvang.

ZwartRoodOok de werkloze vriendin van de geliefde stadsbard die zo graag haar vak wil uitoefenen en de intellectuele uitdaging mist in de participatiebaan achter de receptie en daarom graag blogt op internet.

Ook de Syrische vluchteling die vroeger een tandartspraktijk had en zo graag weer aan de slag wil maar eerst een heel lang en onzeker traject moet doorlopen.

Ook de wat sociaal onhandige computerverslaafde jongeman die zich heeft verstopt achter een heleboel planten op de vensterbank en ondertussen heel goed op de hoogte is van alle veiligheidsleks op diverse overheidssites.

Ook de zakenman met keurig gekapte haren die steeds minder opdrachten binnenhaalt en in zijn vrije tijd appelcider maakt met appels uit de stadsboomgaard en deze tot grote tevredenheid van zijn vriendenkring royaal uitdeelt.

Ook de kleurrijke wereldverbeteraar, die met veel tamtam allerlei ideeën lanceert, maar geen gelijkgestemden vindt.

Ook de zachtaardige meditatieleraar die bezig is om van zijn hobby z’n beroep te maken. Ook dat kinderloze stel dat zo graag pleegkinderen willen opvangen maar het huis is te klein en verkopen betekent een flinke restschuld.

Ook de door allerlei klachten geplaagde schat van een meid die zo graag voor haar vader wil zorgen, maar nog maar net haar eigen huishouden op orde krijgt.

Ook het gezin met een dubbele fulltime baan in de zorg dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en met allerlei onregelmatige diensten de kinderopvang steeds duurder ziet worden en geen idee heeft hoe ze moeten voldoen aan allerlei vrijwilligersvragen van de school van de oudste.

Het doet er niet toe of de overheid iets al dan niet een goed idee vindt

Het is de kunst om goed te luisteren naar al deze individuen en de behoeftes serieus te nemen. Sterker nog, het is de kunst om mensen te vertrouwen in het zelf de lijntjes laten tekenen en ze de ruimte geven om hun hart te volgen.

De overheid vindt dat vaak een beetje spannend. Voor je het weet heb je namelijk kinderdagopvang met ouderparticipatie, en ja het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze opvang gefinancierd wordt door de overheid terwijl de ouders geen diploma hebben.

Participatie04Of krijg je te maken met iemand in de bijstand die als tegenprestatie een meditatiecentrum wil opzetten met permacultuurtuin, waarbij de consulent vraagtekens zet bij het algemeen nut en de beste man zo graag wil inzetten in de groenvoorziening, want ja, daar is een tekort.

Of wordt er als vrijwillige bijdrage in de plaatselijke dagopvang verwacht dat een dochter koffie helpt serveren, terwijl haar passie ligt bij het voeren van een debat.

En wie weet, misschien is er wel heel veel behoefte aan een dergelijke activiteit, maar is er domweg nooit aan gedacht om het uit te proberen omdat het toch zo gezellig is om dakpannen te beschilderen.

In een échte participatiemaatschappij doet het er niet toe of een instantie of de overheid iets al dan niet een goed idee vindt. Waar het om gaat is mensen de ruimte geven om hun hart te volgen en op hun manier te laten participeren. Als er één persoon is die het leuk vindt om yoghurt te maken met kefir, zijn er waarschijnlijk meer.

Wie weet bedenkt nummer 10 de ‘paperclip’

Als overheid is het belangrijk initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Het maakt daarbij niet uit of het idee van iemand al dan niet van de grond komt. Het gaat om de afgelegde route en de onderlinge stimulatie, niet om het eindresultaat.

Hoe erg is het als er van de 10 projecten er 9 mislukken als de 10e nummer 10 geïnspireerd is geraakt door de andere 9 initiatieven.

De overheid kan hier een handje in helpen door ruimtes beschikbaar te stellen voor particuliere initiatieven waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om gewoon eens iets uit te proberen zonder meteen vast te zitten aan hoge maandlasten. De overheid kan hierin bijdragen door te zorgen voor personele projectondersteuning voor participatie initiatieven. De overheid kan mensen helpen die in tijd- en/of geldnood komen en zorgen dat ook deze groep kan participeren of mantelzorg kan verlenen als ze dat graag wil.

Zorg er als overheid voor dat initiatiefnemers zich gesteund en serieus genomen voelen, want alleen dan lukt het om te komen tot een échte participatiemaatschappij.

Durf te vertrouwen en doe dat oprecht

Durf te vertrouwen en pas daar het beleid op aan. Stuur de meditatieleraar niet met een kluitje in het riet als hij aanklopt omdat de bank nauwelijks nog leningen verstrekt, maar help hem aan een betaalbare starterslocatie.

Schaf de kinderopvangtoeslag niet af voor de ouders die meedraaien in ouderparticipatiecrèches, maar omarm deze oeroude vorm van zorgen voor elkaar.

Vergeet niet alleen de kostdelersnorm voor familie die voor elkaar wil zorgen en zo veel minder de ‘paperclip’ bedenkt, of de ‘zeecontainer’, juist doordat beroep doet op het zorgbudget, maak het ook mogelijk dat mantelzorgers af en toe met verlof kunnen, zij verdienen een pluim in plaats van een boete.

Schrik niet af van die permacultuurtuin, die je eigenlijk direct al had afgeschoten, maar geef iemand de kans, biedt een projectmedewerker of tuinman aan om deze droom te helpen realiseren.

Vertrouw oprecht in alle initiatieven, want bovenal, de échte participatiemaatschappij is misschien wel vóóral yoghurt met kefir.

vertrouwen

 

 

 

 

 

 

 

Angelique Ende – Doesburg – 12 juli 2014

 

Energiebesparing maakt bedrijven sterker

energiebesparingAdri Ros -  De campagnes voor duurzaamheid en energiebesparing zijn vooral gericht op de particuliere markt. Maar de meeste energie (75%) wordt verbruikt door bedrijven, transport en de energiesector zelf. Met de hoogste CO2-uitstoot omdat zij met name aardgas, olie en kolen verstoken.

De verduurzaming van het bedrijfsleven is cruciaal voor het slagen van de transitie; wanneer enkel de burgers verduurzamen, is dat niet genoeg. Het goede nieuws voor de bedrijven is dat energiebesparing en duurzaamheid zich snel vertalen in lagere kosten, in sterkere bedrijven die meer rendabel en meer crisisbestendig worden (‘Ambitie 2020‘).

Warmte en koeling zijn de grootste energieverslinders, en daar valt ook het meest te besparen en daardoor ‘winst’ te behalen. Zet de temperatuur in de winter een graadje lager en in de zomer een graadje hoger. Reken uit hoeveel euro’s dit gaat besparen. Tel dit op bij de winst voor milieu en klimaat en win het respect van klanten en medewerkers voor dit simpele maar wel zo rendabele beleidsvoorstel.

Deuren dicht, verlichting uit, geld in de zak houden

Nog meer laaghangend fruit: Laten alle winkels en supermarkten gewoon weer hun deuren dicht doen bij koud weer en bij heet weer. De besparing op de kosten weegt ruim op tegen de ‘mogelijk gemiste klanten’. Zet de etalage- en kantoorverlichting na sluitingstijd gewoon uit, op een enkel noodlampje na. Die gemiste voorbijganger die ‘s avonds nog besluit wat te gaan kopen, weegt niet op tegen de besparing aan energiekosten.

Behalve dat bedrijven met deze simpele maatregelen direct al veel geld op hun lopende kosten besparen, dienen zij deze nieuwe kwaliteiten open en eerlijk te communiceren naar medewerker en klant. Met zowel de financiële componenten als de milieu/maatschappelijke voordelen erin. Dat vraagt om serieus het beste met zowel zichzelf als met de wereld voor te hebben. Daarmee zal men echte sympathie winnen, kan nieuw draagvlak en klantenbinding ontstaan. Er zijn steeds meer burgers die willen kiezen voor degelijke, niet verspillende en bewust duurzame bedrijven. Zoals goed te zien is aan de grote toeloop van klanten naar de Triodos en ASN bank de afgelopen jaren.

Investeren in warmte/koude oplossingen levert hoogste rendement

Infrarood paneel past smaakvol bij dit interieur

Isolatie levert per euro het meeste rendement op, voorop gesteld dat men met warme lucht verwarmd, zoals een CV doet en wat (nog) de meest voorkomende methode is. Voor grotere gebouwen dan woonhuizen hoeft dit echter niet de beste keuze te zijn. Juist vanwege hun grootte zijn er een aantal interessante alternatieven die beter haalbaar.

Elektrische infraroodverwarming:  In tegenstelling tot luchtverwarming werkt stralingswarmte ook goed in minder of zelfs niet-geïsoleerde gebouwen. Je kunt het vooral sneller aan- en uitzetten zodat ‘voorverwarmen’ van de grote kantoor- of winkelruimten niet meer nodig is. En daar zit de meeste winst, namelijk minder verlies!

Warmtenetten: Bedrijven die door hun productie warmte overhouden, kunnen deze verkopen aan omliggende bedrijven of kantoren. Daarvoor zijn inmiddels vele beproefde technieken op de markt.  Denemarken laat zien hoe rendabel dat kan en loopt hierin voorop: Kopenhagen draait volledig op stadswarmte en in het hele land bedraagt het percentage 60%. In 2013 verbood Denemarken nog langer nieuwe gas- en oliekachels te plaatsen…(Warmtenetten 2.0 en 3.0)

Warmte/koude opslag(WKO): Met een warmtewisselaar en een warmtepomp kun je in de winter warmte uit de grond halen om een pand mee te verwarmen. In de zomer ingestraalde warmte kan terug worden opgeslagen onder de grond en koelt ondertussen het pand af. Een mooi voorbeeld is onder het stadhuis  Zwolle gebouwd en moet eind april 2014 gereed zijn. Stad Utrecht telt al ongeveer 60 WKO-systemen en er staan nog vijftien op de planning. TU Eindhoven heeft 1 vd grootste warmte/koude opslagnetten van Europa gebouwd en ook zeer bekend inmiddels is het geothermieproject Den Haag waar uiteindelijk 100.000 aansluitingen voor warmte met een duurzame herkomst moeten komen.

De circulaire economie zal biljoenen verdienen door biljoenen te besparen

En zo zijn er nog veel meer gezond verstand maatregelen met hoog rendement. Mits men de marketing dogma’s over groei en glitter achter zich laat, en begrijpt dat deze horen bij een achterhaalde erfenis uit de vorige eeuw, toen men nog geloofde in bomen die tot in de hemel groeiden. Inmiddels weten we dat er in de echte wereld gewoon grenzen aan de groei bestaan en dat we die bereiken deze jaren. Met name het conventionele bedrijfsleven zal haar verantwoordelijkheid onder ogen moeten zien en hun oude rolpatroon als aanjagers van consumptie en concurrentie vervangen door de rol als producenten van een evenwichtige, voor mens en natuur gezonde economie.

Het best kan men beginnen met het sluiten van de ‘lekken’ in de kringlopen, op het gebied van energie, voedsel en grondstoffen. Elk lek wat gedicht wordt zal besparing cq geld opleveren. De simpelste maatregelen het eerst (alinea 1), die zijn de basis waarop de vervolgstappen voortbouwen. De circulaire economie waar dit proces naar toe leidt zal uiteindelijk biljoenen verdienen door biljoenen te besparen. Het sluiten van de kringlopen gaat het best op het niveau van de kringloop zelf. En het meest voorkomende nivo is dat van de lokale gemeenschap of biosfeer.

ZevenRs

Meer bronnen:

Nieuwe artikelenreeks over lokale Transitiegroepen

Met de nieuwe artikelenreeks Verbinden & Versterken beschrijft Lavinia Steinfort tien verschillende lokale Transitiegroepen, waarbij actieve leden antwoord geven op drie vragen: wat was je belangrijkste kippevelmoment van de afgelopen periode, wat zijn de grootste uitdagingen voor je lokale initiatief, en welke tips heb je voor andere TT-groepen? 
We hopen je te inspireren tot (nog meer)

Lees verder… Nieuwe artikelenreeks over lokale Transitiegroepen

Denkdag over Techniek, Geloof & Vrijheid

De mens is technisch en economisch gezien tot meer dan ooit in staat. We kunnen een raket naar Mars sturen, whatsappen met onze tante in Australië en de hersenen ontleden. Toch lukt het ons niet om de kap van de Amazone te stoppen, kernwapens volledig uit te bannen, nieuwsgierige spionagediensten in te tomen, onze buurman

Lees verder… Denkdag over Techniek, Geloof & Vrijheid

Workshop Rocket-kachel bouwen bij De Groene Golf

Met de naderende zomer is het wat raar om een kachel te gaan bouwen. Maar als je die van leem maakt, is het opeens een stuk logischer. Want leem drogen doe je idealiter als het warm weer is. Regeren is dus vooruitzien, en dat doen ze bij De Groene Golf in Deventer. Op 20, 21

Lees verder… Workshop Rocket-kachel bouwen bij De Groene Golf

Emile van Dantzig - In Memoriam

Op 30 april bereikte ons het nieuws dat Émile van Dantzig is overleden als gevolg van een hartstilstand. Wij zijn sprakeloos van dit bericht en wensen zijn dierbaren heel veel sterkte bij het afscheid.
Wij hebben Émile gekend als een warme persoonlijkheid die velen enthousiast wist te maken voor de sociocratische besluitvorming en veel mensen via

Lees verder… Émile van Dantzig – In Memoriam

Kleine huizen, duurzame huizen

De afgelopen jaren is enorm veel gepraat en geschreven over duurzame architectuur: isolatie, lokale milieuvriendelijke bouwmaterialen, dubbel/3-dubbele beglazing, zonnewarmte, enzovoort. Dit zijn echter niet de belangrijkste factoren in de eco-score van een huis, dat zijn namelijk de afmetingen en de leeftijd.
Ook al zijn nieuwe eco-huizen energie zuinig, de bouw ervan kost vrijwel altijd nieuwe grondstoffen,

Lees verder… Kleine huizen, duurzame huizen

Maak alles zelf: Instructies voor lowtech doe-het-zelvers

Zelf bier brouwen of voedsel inblikken? Zonnepanelen of een windturbine in elkaar knutselen? Een fietskar monteren, een aarden huis bouwen of zelf bakstenen bakken? Koken en voedsel bewaren zonder elektriciteit? Wat je ook zelf wil maken, de handleiding ervoor staat op het internet. Met de zomer als de ideale klustijd voor de deur, een overzicht uit

Lees verder… Maak alles zelf: Instructies voor lowtech doe-het-zelvers

Transition Towns zijn nu ook fiscaal aantrekkelijk

TT Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij de toekenning van die status is het voor donateurs fiscaal extra aantrekkelijk om ons financieel te steunen. Schenkingen en nalatenschappen aan TT Nederland zijn namelijk aftrekbaar van de belasting.
De ANBI-status is geldig met ingang van 1 januari 2014. Het is nu

Lees verder… Transition Towns zijn nu ook fiscaal aantrekkelijk

Recordaantal zonnepanelen dankzij particulieren!

Het zijn vreemde tijden. Vorig jaar is in ons land, een recordaantal zonnepanelen geïnstalleerd, voornamelijk bij particulieren. En dit jaar gaat het plaatsen van panelen onverdroten door. Overal verschijnen nieuwe zonnepanelen op daken, zelfs in gebieden waarvan de bewoners de reputatie genieten behoudend te zijn. Desondanks is in 2013 de duurzaamheid van de elektriciteitsopwekking gedaald,

Lees verder… Recordaantal zonnepanelen dankzij particulieren!

Video april: Effectief Samenwerken in TT

Nieuwe dingen voor elkaar krijgen, samen met andere mensen, is complex. Er is iets mysterieus over hoe ingewikkeld dat proces kan worden! Deze video gaat over het gebied van het eigenlijke werk, voorbij het vergaderen en plannen maken. Het laat zien dat samenwerking niet op bestelling komt, als een maaltijd, maar dat het om de

Lees verder… Video april: Effectief Samenwerken in TT

Grond vrijkopen voor gezonde landbouw

Marc Siepman is bekend vanwege zijn fameuze cursussen ‘humisme’. Samen met zijn website ‘Gevoel voor humus‘ zet Marc zich in voor het herstel van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. En hij vind dat nu de tijd rijp is dat we onze handen ineen slaan om zoveel mogelijk grond vrij te kopen en er gezonde

Lees verder… Grond vrijkopen voor gezonde landbouw

Afval met meerwaarde

Niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale waarde creëren. Dat klinkt heel erg als het REconomy Project waar TT Nederland momenteel een Nederlandse ‘vertaling’ voor aan het voorbereiden is. Voor een afstudeeronderzoek Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit zijn studenten Pim Roessink en Martijn Hulshof op zoek naar voorbeelden van projecten met huishoudelijk restafval waarbij

Lees verder… Afval met meerwaarde

Schaliegas, piekolie & onze toekomst

Na de Groningse gasbel zou Nederland weer op een energieschat zitten: Schaliegas. Het is enkel een kwestie van techniek en het probleem van het einde aan fossiele energie is voor een paar decennia uitgesteld.  Proefboringen moeten de milieurisico’s in kaart brengen, zodat deze veilig kunnen worden afgevinkt. Dit zijn de kaarten die worden uitgespeeld, maar

Lees verder… Schaliegas, piekolie & onze toekomst

Je ziet de verandering pas als het er is...

Geïnspireerd door de Ted Ex speech van Jan Rotmans in Maastricht afgelopen herfst (zie verderop), schreef Nicole Recourt afgelopen kerst onderstaand stuk. Vlammend en uit het diepst van haar hart.  Ze kreeg heel veel bijval, mensen hebben haar artikel maar liefst 41 keer verder gedeeld op Facebook. En niet voor niets!
Nicole is ondermeer de drijvende

Lees verder… Je ziet de verandering pas als het er is…

Evelien denkt globaal en koopt lokaal

Green Evelien woont samen met haar vriend en twee kindjes in de Ardennen. Haar huishouden en leven is een permanent experiment om zo duurzaam en zuinig mogelijk te leven en de sociale cohesie met haar woonomgeving te versterken. Deze ‘eco-lifestyle’ ervaart zij en haar gezin als zeer verrijkend: Haar vriend en zij hoeven allebei nog

Lees verder… Evelien denkt globaal en koopt lokaal

De vijf factoren die de Transitie kunnen opschalen

Rob Hopkins schreef 6 januari een belangrijke bijdrage voor het Transition Network: ‘De vijf factoren die de Transitie kunnen opschalen’. Het behandelt thema’s die ook op het TT Treffen 2014 aan bod komen. In het Engels, sorry misschien voor sommigen van jullie, maar het vertalen kost even teveel tijd en moeite. Als iemand deze taak

Lees verder… De vijf factoren die de Transitie kunnen opschalen

Trainingsaanbod voorjaar 2014

Er staat weer een aantal trainingen gepland dit voorjaar:
TT basistraining “Zaaien”: 21-23 februari.
Voor beginnende TT-ers en transitie-initiatieven.
TT vervolgtraining “Bloeien”: 12-13 april.
Hoe til je je initiatief naar een hoger plan?
TT sprekerstraining: 8 maart.
Hoe houd je een effectief verhaal over transitie?
Strategie en impuls: Op aanvraag en op locatie.
Hoe bewaar je de balans tussen spontane actie en strategisch werken?
Kijk

Lees verder… Trainingsaanbod voorjaar 2014

'Kleinschaligheid als alternatief' - 10 jaar Hof van Twello

Op vrijdag 24 januari, 14.00 uur wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Kleinschaligheid als alternatief -  Nieuwe Meentes in een nieuwe economie’ gepresenteerd. Over 10 jaar experimenteren met ecologische, kleinschalige en rendabele tuinbouw op boerderij Hof van Twello, nabij Deventer. Van de hand van Gert Jan Jansen, ontwikkelaar van de Hof van Twello, wordt

Lees verder… ‘Kleinschaligheid als alternatief’ – 10 jaar Hof van Twello

Video Januari: Veerkrachtige bedrijven op Majorca

“In Majorca, Spanje is er geen plan B. Er is maar één Plan: Het Toerisme! En als dat mis gaat, is dat zeer gevaarlijk voor de economie van Majorca” zegt de directeur van het economisch bureau van het eiland.
Deze mooie documentaire toont vijf vooruitstrevende initiatieven die traditionele technieken en duurzame materialen toepassen, combineren en verbeteren.

Lees verder… Video Januari: Veerkrachtige bedrijven op Majorca

Marjan Minnesma met Urgenda in transitie

Geheel onverwacht (want ze kwam van buiten de organisatie) stond de jonge Minnesma in 1998 als campagnedirecteur aan het hoofd van alle inhoudelijke afdelingen van Greenpeace. Inmiddels vindt ze de vechtersmentaliteit van de milieuclub niet meer bij zichzelf passen. ‘Ik ben een verbinder, een verleider,’ zegt ze in een interview in Trouw ter gelegenheid van

Lees verder… Marjan Minnesma met Urgenda in transitie

Cultural Creatives - The (R)Evolution